GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số C1-08/NS lệnh ghi thu ngân sách

Kế Toán Hà Nội giới thiệu chia sẻ link download Mẫu số C1-08/NS lệnh ghi thu ngân sách  Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính

Mời bạn xem thêm:

>> lương thử việc 2018

>> người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 2018

>> công văn đề nghị thanh toán

LỆNH GHI THU NGÂN SÁCH

                                                                                   

Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành về chế độ thu ngân sách nhà nước,

Đề nghị Kho bạc nhà nước .............................................................................................................................................................................

Ghi thu vào NSNN:.............................................................................................................................................................................................

Của..................................................................................................................................................... Mã số thuế:............................................

Địa chỉ:.................................................................................................................................................................................................................

Theo Tờ khai/Quyết định/Thông báo số:............................................................... ngày:..............................................................................

STT

Mã NDKT

Mã CQ thu

Mã  chương

Kỳ thuế

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

 

PHẦN KBNN GHI

 

Nợ TK:....................................................................................

Có TK: ...................................................................................

Mã ĐBHC: .............................................................................

 

 

 

 

Cơ quan thu

Ngày .......... tháng......... năm ..….

           Người lập                          Thủ trưởng

Kho bạc Nhà nước

Ngày ....... tháng .......... năm..….

Kế toán              Kế toán trưởng             Giám đốc

 

Link download: Mẫu số C1-08/NS

thông tư 77/2017/tt-btc

phụ lục thông tư 77 2017 tt btc

mẫu đối chiếu kho bạc mới nhất theo thông tư 77

thông tư 77 2017 tt btc pdf

mẫu số c1-07a/ns

mẫu c1-07a/ns

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn