GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số C4-09/KB Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi

 
mẫu giấy chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi
 
mẫu giấy đăng ký rút tiền mặt tại kho bạc
 
giấy rút tiền mặt bidv
 
giấy nộp tiền vào tài khoản mẫu số c4-09/kb
 
mẫu số c4-09/kb theo thông tư 08/2013
 
mẫu giấy rút tiền mặt tại ngân hàng
 
mau c4-09 theo quyet dinh 759
 
mẫu c4-02/kb
 
mẫu số c4-09/kb theo thông tư 08/2013
 
mẫu giấy đăng ký rút tiền mặt tại kho bạc
 
giấy nộp tiền vào tài khoản mẫu số c4-09/kb
 
mau c4-09 theo quyet dinh 759
 
mẫu giấy chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi
 
giấy rút tiền mặt bidv
 
mẫu c4-02/kb
 
mẫu giấy rút tiền mặt tại ngân hàng
 

 

Mẫu số C4-09/KB

(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017

của Bộ Tài chính)

Số:……………..

 

Text Box: Không ghi vào   
khu vực này
 ­                                                                                            GiẤy rút TIỀN MẶT                                                                             

 

                                                                                                     Từ tài khoản tiền gửi

                                                                                                                       

                                                                                                                       

Đơn vị lĩnh tiền:...................................................................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................................................................

Tài khoản: ...........................................................................................................................................................  

Tại KBNN:............................................................................................................................................................

Người lĩnh tiền:...................................................................................................................................................

CMND số:.................................................. Cấp ngày: .................................... Nơi cấp: .................................

Nội dung

Số tiền

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ: .............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

Ngày … tháng … năm …

Người nhận tiền

 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Đơn vị lĩnh tiền

Ngày … tháng … năm …

Kế toán trưởng                         Chủ tài khoản

(Ký, ghi rõ họ tên)                    (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Bộ phận kiểm soát chi ngày ………            

      Kiểm soát                         Phụ trách     

 

Bộ phận kế toán ghi sổ và trả tiền ngày ....                                                                                                             Thủ quỹ               Kế toán                Kế toán trưởng              Giám đốc

 

 

 

 

Link download: Mẫu số C4-09/KB

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn