GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ TT133

Mẫu số phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ TT133 chứng từ sử dụng trong kế toán hàng tồn kho chứng từ liên quan đến kế toán kho phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ thông tư 200

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 04 - VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

Ngày... tháng...năm....

Số: ……………

Bộ phận: ……………………………………………………………………………….

Số TT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Lý do: còn sử dụng hay trả lại

A

B

c

D

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ trách bộ phận sử dụng
(Ký, họ tên)

 

phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ thông tư 200

chứng từ sử dụng trong kế toán hàng tồn kho

chứng từ liên quan đến kế toán kho

chứng từ kho

biểu mẫu kế toán kho

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn