GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu chứng từ ghi sổ Mẫu số S02a-DNN: Chứng từ ghi sổ

Quá trình thanh toán viết bài tạo ra các bút toán từ các giao dịch thanh toán liên quan, chẳng hạn như thanh toán hệ thống tạo, thanh toán thủ, hối phiếu, thanh toán chuyển tập tin điện tử, thanh toán  và thanh toán hủy bỏ. Quá trình thanh toán viết bài cũng tạo ra nhận được hay mất bù khi một giao dịch được nhập vào tiền tệ khác với đồng tiền cơ sở và giá dao động giữa ngày xuất hóa đơn và thanh toán. 

Dưới đây là ví dụ về các dòng kế toán được tạo ra trong quá trình gửi bài:
 
Khoản phải trả nợ.
 
Giảm kiếm được.
 
Giảm mất.
 
Phí muộn.
 
lợi nhuận thực hiện và thua lỗ.
 
Sử dụng nghĩa vụ thuế.
 
hạch toán thuế GTGT.
 
Sau đây là mẫu số S02a-BNN bạn tải về sử dụng theo QĐ48 của Mình

Đơn vị:...............

Địa chỉ:..............

Mẫu số: S02a – DNN

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: .........

Ngày ..... tháng ..... năm .....

Trích yếu

Số hiệu tài khoản

Số tiền

Ghi chú

Nợ

A

B

C

1

D

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

 

Kèm theo ........................  chứng từ gốc.

Ngày .... tháng .... năm .....

Người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

>> Link download:  Mẫu số S02a-DNN 

 

mẫu chứng từ ghi sổ theo thông tư 200

mẫu chứng từ ghi sổ theo quyết định 15
 
mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
 
mẫu chứng từ ghi sổ mới nhất
 
mẫu chứng từ ghi sổ bằng excel
 
mẫu chứng từ ghi sổ thông tư 200
 
mẫu chứng từ ghi sổ theo quyết định 19
 
cách ghi chứng từ ghi sổ

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Xiang Jun
Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Quốc Tế Bbb
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Top Việt Nam

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn