trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:10148
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số S02b-DNN sổ đăng ký chứng từ ghi sổ TT133

Mẫu số S02b-DNN sổ đăng ký chứng từ ghi sổ TT133 mẫu sổ cái theo hình thức chứng từ ghi sổ cách ghi sổ cái theo hình thức chứng từ ghi sổ  nguyên tắc lập chứng từ ghi sổ

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S02b-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỐ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ

Năm ...

Chứng từ ghi sổ

Số tiền

Chứng từ ghi sổ

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

1

A

B

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cộng tháng

- Cộng lũy kế từ đầu quý

 

- Cộng tháng

- Cộng lũy kế từ đầu quý

 

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

cách ghi sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo thông tư 200

sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo thông tư 133

mẫu số s02a dnn

mẫu s02b dn

mẫu sổ cái theo hình thức chứng từ ghi sổ

mẫu chứng từ ghi sổ

cách ghi sổ cái theo hình thức chứng từ ghi sổ

nguyên tắc lập chứng từ ghi sổ

Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn