trung tâm đào tạo kế toán hà nộiGIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số S21-DNN sổ chi tiết cổ phiếu quỹ TT133

Mẫu số S21-DNN sổ chi tiết cổ phiếu quỹ TT133 file theo dõi công cụ dụng cụ cách ghi sổ theo dõi tài sản cố định mẫu sổ theo dõi tài sản nhà trường

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S21-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CHI TIẾT CỔ PHIẾU QUỸ

Năm………………..

Loại cổ phiếu………….               Mã số………..

Đơn vị tính: ……………

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tài khoản đối ứng

Giá thực tế mua, bán phát hành

Số phát sinh

Số dư

Số hiệu

Ngày, tháng

Tăng

Giảm

Số lượng

Giá trị theo mệnh giá

Giá mua thực tế

Số lượng

Giá trị theo mệnh giá

Giá mua thực tế

Số lượng

Giá trị theo mệnh giá

Giá trị thực tế

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

 

 

x

 

 

x

 

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Mời bạn xem thêm:

>> trung tâm đào tạo kế toán ở đống đa

>>  lớp học kế toán thực hành ở bắc ninh

>>  đào tạo kế toán tổng hợp ở thủ đức

mẫu quản lý tài sản cố định

mẫu sổ theo dõi tài sản nhà trường

cách theo dõi công cụ dụng cụ

cách ghi sổ theo dõi tài sản cố định

file theo dõi công cụ dụng cụ

Tags: Chua co du lieu

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn