GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu thông báo kết quả huỷ hoá đơn GTGT

mẫu thành lập hội đồng hủy hóa đơn
 
nộp thông báo hủy hóa đơn qua mạng
 
phương pháp hủy hóa đơn
 
mẫu quyết định thành lập hội đồng hủy hóa đơn theo thông tư 39
 
thông báo hủy hóa đơn 2017
 
tb03/ac thông tư 39
 
thông báo hủy hóa đơn mới nhất
 
mẫu bảng kê hóa đơn cần hủy

 

                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   

 

 

 

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN

 

 

 

 

 

 

 

                              Kính gửi:…………………………………………………………………...

 

 

 

 

 

 

 

Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................................

Mã số thuế:………………………………………………………………………………

 

 

 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..

Phương pháp hủy hóa đơn:…………………………………………………………….

 

 

 

Hồi         giờ………ngày………tháng………năm………, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy hóa đơn như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

Đến số

Số lượng

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

 

 

 

 

 

Ngày……… tháng………năm………

Người lập biểu

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

( Ký, ghi rõ họ tên)

 

                           (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

Link download: Mẫu huỷ hoá đơn

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty TNHH Đỗ Hoài Phương
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Nắng Miền Nam
Công Ty TNHH Phát Triển Kinh Doanh Bình An

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn