GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu thông báo lựa chọn phương án ưu đãi thuế 2018 - 2019

 
"THÔNG BÁO LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ  THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 199/2012/TT-BTC"
 
Kính gửi: Cơ quan thuế:
[01] Tên người nộp thuế:
[02] Mã số thuế:
[03] Tên đại lý thuế (nếu có):
[04] Mã số thuế:
Ưu đãi thuế TNDN đang được hưởng ưu đãi thuế đến năm 2012 do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do thực hiện cam kết WTO:
+ Ưu đãi về thuế suất: ..…….. %;Thời hạn áp dụng: từ năm……….đến năm…………
 
+ Ưu đãi về miễn thuế: ………năm; từ năm ……….đến năm……….
 
+ Ưu đãi về giảm thuế: ………năm; từ năm ……….đến năm……….
 
Nay Doanh nghiệp thông báo lựa chọn chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN theo VBQPPL về thuế TNDN:
…………………………………………….Các ưu đãi đề nghị chuyển đổi cho thời gian còn lại từ năm 2012:
+ Ưu đãi về thuế suất:..……..%; Thời hạn áp dụng: từ năm 2012đến năm…………
 
+ Ưu đãi về miễn thuế:……… năm; từ năm 2012đến năm……….
 
+ Ưu đãi về giảm thuế:……… năm; từ năm ……….đến năm……….
 
Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.
 
 
 
uu-dai-thue
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn