trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:10453

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

                                               

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN

(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)

1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn (Công ty A/Cục Thuế TP Hà Nội):......

2. Mã số thuế:................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:...............................................................................

4. Điện thoại:.................................................................................................

5. Các loại hoá đơn phát hành:

STT

Tên loại

hoá đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng

 

Doanh nghiệp in

Tên

MST

 

Hóa đơn GTGT

 

AA/11T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

- Tên đơn vị:....................................................................................

- Mã số thuế:...................................................................................

7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:..............................

                                                                                   Ngày.........tháng.........năm.........

                                                                                                                          

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ

 

Xem thêm: Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn


Tags: Thông báo phát hành hóa đơn lần 2 ; Thông báo phát hành hóa đơn 2017 qua mạng ;

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem1