GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

                                               

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN

(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)

1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn (Công ty A/Cục Thuế TP Hà Nội):......

2. Mã số thuế:................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:...............................................................................

4. Điện thoại:.................................................................................................

5. Các loại hoá đơn phát hành:

STT

Tên loại

hoá đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng

 

Doanh nghiệp in

Tên

MST

 

Hóa đơn GTGT

 

AA/11T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

- Tên đơn vị:....................................................................................

- Mã số thuế:...................................................................................

7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:..............................

                                                                                   Ngày.........tháng.........năm.........

                                                                                                                          

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ

 

Xem thêm: Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Thông báo phát hành hóa đơn lần 2 ; Thông báo phát hành hóa đơn 2017 qua mạng ;

Bình luận

Trang Ngọc
2018-09-17 04:08:48

Hóa đơn đã in nhưng chưa thông báo phát hành. Nay thay đổi tên cty. Vậy có được đóng dấu tên mới và thông báo phát hành hóa đơn này ko.? Bạn nào rành cái này chỉ giúp mình với. Thanks all

Thu Nguyệt
2018-09-17 04:09:22

Chưa phát hành thì tự hủy đi, đặt in hóa đơn mới và thông báo phát hành để sử dụng

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn