GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế TNDN 2016

 
GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ TNDN ban hành theo Phụ lục số 1 (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC)
 
[01] Tên người nộp thuế:
[02] Mã số thuế:
[03] Tên đại lý thuế (nếu có):
[04] Mã số thuế:
[05] Số thuế TNDN của quý …...năm 2013 được gia hạn :
[06] Thời gian được gia hạn:
[07] Trường hợp được gia hạn:
Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa.
Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.
Doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở.
Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.
Ngày ......tháng ….....năm …....
 
mau-gia-han-nop-thue-tndn
 
 
 

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Kim Ngọc
Công Ty TNHH Mediphar Green
Công Ty TNHH Lindsay Trade

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn