trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:10354

Mẫu xác định số thuế GTGT ưu đãi 2017 - 2018

 
"BIỂU XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC ƯU ĐÃI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2011/NQ13"
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ngày....... tháng...... năm..........)
[01] Kỳ tính thuế:
[02] Tên người nộp thuế
[03] Mã số thuế:
[04] Tên đại lý thuế (nếu có):
[05] Mã số thuế:
 
 
STT Chỉ tiêu Mã số Số tiền
1 Thuế GTGT đầu ra của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân [6] 0
2 Thuế GTGT đầu vào của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân ([7]=[8]+[12]+[14]) [7] 0
2.1 Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng riêng cho hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân [8] 0
2.2 Tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hoá dịch vụ bán ra [9] 0.00
2.3 Số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ sử dụng chung được khấu trừ [10] 0
2.4 Tỷ lệ (%) giữa doanh thu của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân so với tổng doanh thu chịu thuế GTGT [11] 0.00
2.5 Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng chung được khấu trừ được phân bổ cho hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân ([12]=[10]x[11]) [12] 0
2.6 Tỷ lệ (%) giữa doanh thu của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân so với tổng doanh thu của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra [13] 0.00
2.7 Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng chung được phân bổ cho hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân [14] 0
3 Thuế GTGT của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân phát sinh trong kỳ ([15]=[6]-[7]) [15] 0
4 Thuế GTGT của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân được ưu đãi ([16]=[15]x50%) [16] 0

Cuu-dai-thue-gtgt

 

Link download: Mẫu ưu đãi thuế GTGT


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem1