GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu xác định số thuế GTGT ưu đãi 2017 - 2018

 
"BIỂU XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC ƯU ĐÃI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2011/NQ13"
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ngày....... tháng...... năm..........)
[01] Kỳ tính thuế:
[02] Tên người nộp thuế
[03] Mã số thuế:
[04] Tên đại lý thuế (nếu có):
[05] Mã số thuế:
 
 
STT Chỉ tiêu Mã số Số tiền
1 Thuế GTGT đầu ra của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân [6] 0
2 Thuế GTGT đầu vào của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân ([7]=[8]+[12]+[14]) [7] 0
2.1 Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng riêng cho hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân [8] 0
2.2 Tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hoá dịch vụ bán ra [9] 0.00
2.3 Số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ sử dụng chung được khấu trừ [10] 0
2.4 Tỷ lệ (%) giữa doanh thu của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân so với tổng doanh thu chịu thuế GTGT [11] 0.00
2.5 Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng chung được khấu trừ được phân bổ cho hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân ([12]=[10]x[11]) [12] 0
2.6 Tỷ lệ (%) giữa doanh thu của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân so với tổng doanh thu của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra [13] 0.00
2.7 Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng chung được phân bổ cho hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân [14] 0
3 Thuế GTGT của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân phát sinh trong kỳ ([15]=[6]-[7]) [15] 0
4 Thuế GTGT của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân được ưu đãi ([16]=[15]x50%) [16] 0

Cuu-dai-thue-gtgt

 

Link download: Mẫu ưu đãi thuế GTGT

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty TNHH Hồng Phước Kim
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Toàn Thắng
Công Ty TNHH Mãi Thành Đạt

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn