GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Công việc của kế toán tiền lương phải làm tại các doanh nghiệp mới nhất năm 2016 -  Chia sẻ kinh nghiệm làm kế toán tiền lương

Yêu cầu cơ bản của nhân viên kế toán tiền lương:

 +  Hiểu biết các thông số có ảnh hưởng đến toàn bộ nghiệp vụ nhân sự và tiền lương của doanh nghiệp như phạm vi  của kỳ lương, số giờ / số ngày mặc  định làm việc trong tháng, số giờ làm việc trong các ngày trong  tuần, cách  tính lương khi có thay đổi trong kỳ, mức bảo hiểm xã hội - y tế, các thông số thuế TNCN…

+   Biết cách tính và khai báo các loại phụ cấp, các khoản thu nhập / khấu trừ khác...

+   Biết cách khai báo nhiều biểu thuế TNCN khác nhau cùng với ngày hiệu lực của biểu thuế.

+   Nắm vững các thông tin về lương của nhân viên như loại lương, lương ròng hay gộp, lương cơ bản, ngày hiệu lực,  các thông tin về phụ cấp, các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập…

công việc của kế toán tiền lương

Mô tả công việc của nhân viên kế toán tiền lương:

Các chứng từ cần sử dụng khi làm công việc kế toán tiền lương

    Bảng chấm công
    Bảng tạm ứng lương công ty
    Phiếu tạm ứng lương nhân viên
    Bảng thanh toán lươn và BHXH
    Bảng chi tiết phụ cấp
    Phiếu lương nhân viên
    Bảng lương thanh toán qua ngân hàng
    Báo cáo quyết toán thuế TNCN
    Các biểu mẫu báo cáo BHXH
 

1/Công việc chủ yếu của kế toán tiền lương

 • Chấm công hàng ngày và theo dõi cán bộ công nhân viên
 • Tính lương và các khoản trích theo lương cho cán bộ công nhân viên
 •  Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

2/ Các công việc cụ thể của kế toán tiền lương

 • Ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ tình hình hiên có và sự biến động về số lượng và chất lượng lao động, tình hình sử dụng thời gian lao động và kết quả lao động
 • Tính toán chính xác, kịp thời, đúng chính sách về các khoản tiền lương, tiền thưởng và các khoản trợ cấp phải trả cho người lao động
 •  Xây dựng thang bảng lương để tính lương và nộp cho cơ quan bảo hiểm
 •  Thực hiện việc kiểm tra tính hình chấp hành các chính sách, chế độ về lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), và kinh phí công đoàn (KPCĐ). Kiểm tra tình hình sử dụng quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ
 • Tính toán và phân bổ chính xác, đúng đối tượng các khoản tiền lương, khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ
 •  Lập báo cáo về lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ thuộc phạm vi trách nhiệm của kế toán. Tổ chức phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ

3/ Quản lý việc tạm ứng lương:

 •     Quản lý các đợt tạm ứng lương trong tháng của công ty
 •     Tính tạm ứng lương cho toàn thể công ty, cho một nhóm nhân viên hoặc cho một nhân viên
 •     Xây dựng mức tạm ứng lương linh hoạt như: Số % lương cơ bản hoặc giá trị tiền riêng cho từng nhân viên

4/ Quản lý kỳ lương chính

 •     Xây dựng kỳ tính lương với các chỉ tiêu như loại lương, cách tính giờ làm, ngày bắt đầu và kết thúc kỳ lương
 •     Tính các khoản thu nhập hay giảm trừ lương cuối kỳ cho cán bộ công nhân viên
 •     Đưa bảng tính các đợt tạm ứng lương trong tháng vào bảng lương cuối kỳ để tính ra mức lương thực lĩnh cho từng nhân viên
 •     Xây dựng bảng lương dựa trên thông tin lương nhân viên, thông tin kỳ lương và bảng chấm công
 •     Tính và khấu trừ vào lương các chỉ tiêu nghĩa vụ phải nộp đối nhà nước như thuế TNCN, các khoản bảo hiểm bắt buộc như BHXH, BHYT một cách đầy đủ và chính xác
 •     Quản lý các khoản thu nhập khác ngoài lương để quyết toán TNCN

Bạn chưa biết gì về kế toán muốn học để làm kế toán tiền lương, bảo hiểm, báo cáo thuế tham khảo ngay: Học kế toán cho người chưa biết gì

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn