GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mô tả công việc kế toán tiền lương 2017

Nuế bạn đang làm kế toán tiền lương hoặc tương lai bạn mong muốn làm công việc kế toán tiền lương bạn hãy xem và tham khảo chi tiết bản mô tả công việc kế toán lương mới nhất năm 2017
 
Chức năng cơ bản: Các vị trí biên chế nhân viên chịu trách nhiệm cho việc thu thập thông tin chấm công, kết hợp một loạt các khoản khấu trừ vào lương định kỳ, và phát hành tiền và thông tin thanh toán có liên quan đến người lao động.
 
mô tả công việc kế toán tiền lương

Công việc kế toán tiền lương có vất vả không ?

 
Trách bạn thân:
 
Thu thập và tổng hợp thông tin chấm công
 
Có được sự đồng ý của những khác biệt thẻ thời gian
 
Được sự chấp thuận làm thêm giờ
 
tính toán hoa hồng
 
xử lý yêu cầu sai áp
 
tiến bộ nhân viên Quy trình và paybacks
 
Quy trình và bảng lương định kỳ gần
 
In và vấn đề tiền lương
 
Quy trình gửi tiền trực tiếp thanh toán
 
Quy trình paycard thanh toán
 
Tính toán và thuế tiền lương tiền gửi
 
Quá trình xác minh việc làm
 
Quy trình và ban hành hàng năm W 2 hình thức để nhân viên

Nhiệm vụ công việc của một Kế toán lương

Các chức năng chính của một bộ phận biên chế là để xử lý thanh toán cho nhân viên. Vì vậy, tùy thuộc vào kích thước của công ty hoặc tổ chức, nhiệm vụ một biên chế của kế toán có thể từ nhiệm văn phòng cơ bản để duy trì chính xác nhiều tài khoản lương. Nhưng việc chuẩn bị các mục sổ kế toán với thu nhập và các khoản trích là cơ sở của vị trí này, như Hiệp hội lương Mỹ (APA) giải thích ( www.americanpayroll.org ). Theo báo cáo của Cục Lao động và Thống kê (BLS) và APA, một số các nhiệm vụ dự kiến sẽ được thực hiện bởi một kế toán tiền lương bao gồm:
 
Đảm bảo tiền lương là chính xác và đúng thời gian
 
Tính lương và làm thêm giờ
 
Chuẩn bị báo cáo thuế
 
Cập nhật nhân viên mới và chấm dứt trong hệ thống biên chế
 
Ở mức độ cao hơn, kế toán tiền lương có thể cần phải thực hiện kiểm toán nội bộ cũng như chuẩn bị các thông tin cho kiểm toán độc lập. Một thành phần chính của vị trí này là việc tuân thủ pháp luật về thuế liên bang, tiểu bang và địa phương.
 
Chúc bạn thành công !

kế toán tiền lương làm những công việc gì

công việc của kế toán bảo hiểm xã hội

nghiệp vụ tính lương

kế toán bảo hiểm phải làm những gì

mô tả nghiệp vụ mua hàng

kế toán lương và các khoản trích theo lương

mô tả nghiệp vụ mua tài sản cố định

nhiệm vụ của kế toán tiền lương

 

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn