GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mô tả công việc mẫu kế toán tài chính

 
Mô tả công việc mẫu kế toán tài chính này có thể hỗ trợ bạn trong việc tạo ra một ứng dụng công việc sẽ thu hút các ứng cử viên làm việc đủ điều kiện cho công việc. Vui lòng sửa đổi mô tả công việc này để đáp ứng các yêu cầu công việc và yêu cầu công việc cụ thể của bạn.
 
Kế toán tài chính
 
Hỗ trợ thông tin ra quyết định tài chính bằng cách thu thập, phân tích, điều tra và báo cáo dữ liệu tài chính.
 
Kế toán tài chính Nhiệm vụ công việc:
 
Chuẩn bị báo cáo hàng tháng bằng cách thu thập dữ liệu; phân tích và điều tra phương sai; tóm tắt dữ liệu, thông tin và xu hướng.
 
Chuẩn bị các báo cáo hàng quý và hàng năm của tiểu bang bằng cách lắp ráp dữ liệu.
 
Tuân thủ các yêu cầu nộp thuế tiểu bang và liên bang bằng cách nghiên cứu các quy định; tôn trọng các yêu cầu; tư vấn quản lý về
 
các hành động cần thiết; tính các khoản thuế ước tính hàng quý; lắp ráp dữ liệu cho hồ sơ thuế hàng quý và hàng năm.
 
Đáp ứng các yêu cầu tài chính bằng cách thu thập, phân tích, tóm tắt và diễn giải dữ liệu.
 
Cung cấp tư vấn tài chính bằng cách nghiên cứu các vấn đề hoạt động; áp dụng các nguyên tắc và thực tiễn tài chính; phát triển các khuyến nghị.
 
Chuẩn bị các báo cáo đặc biệt bằng cách nghiên cứu phương sai; chuẩn bị ngân sách; phát triển dự báo.
 
Cập nhật kiến ​​thức về công việc bằng cách duy trì hiện hành với các quy định tài chính và thực tiễn được chấp nhận; tham gia các cơ hội giáo dục; đọc ấn phẩm chuyên nghiệp; duy trì mạng cá nhân; tham gia các tổ chức chuyên nghiệp.
 
Hoàn thành nhiệm vụ tài chính và tổ chức bằng cách hoàn thành các kết quả liên quan nếu cần.
 
Kỹ năng và trình độ kế toán tài chính:
 
Định hướng theo thời hạn, Quản lý lợi nhuận, Kế toán, Kiểm toán, Quy tắc SFAS, Kỹ năng tài chính, Phân tích thông tin, Báo cáo kết quả nghiên cứu, Kỹ năng nghiên cứu, Phân tích thống kê, Kiến thức kinh doanh
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn