GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mô tả công việc nhân viên quản Lý

Một nhân viên quản lý một kiểm soát viên hay một manager Mô tả công việc nhân viên quản Lý
 
/quan-ly
 
Vị trí Mô tả : Nhân viên quản lý
 
Bình luận: Nội dung của bản mô tả công việc sau đây được dựa trên giả định rằng một bộ điều khiển có nhân viên hỗ trợ đầy đủ để xử lý các giao dịch kế toán ngày-to-ngày, để lại bộ điều khiển trong vai trò của quản lý bộ phận kế toán. Nếu đây không phải là trường hợp, và đặc biệt là nếu bộ điều khiển là người duy nhất trong bộ phận kế toán, có khả năng là bộ điều khiển được thực sự hoàn thành vai trò của một nhân viên kế toán. Xem các nhân viên kế toán Mô tả công việc để biết thêm thông tin.
 
 
 
Chức năng cơ bản: Các vị trí điều khiển chịu trách nhiệm cho các hoạt động kế toán của công ty, bao gồm việc sản xuất các báo cáo tài chính định kỳ, bảo dưỡng đầy đủ hệ thống sổ sách kế toán, và một bộ điều khiển và ngân sách được thiết kế để giảm thiểu rủi ro, nâng cao độ chính xác các kết quả tài chính được báo cáo của công ty, và đảm bảo rằng báo cáo kết quả thực hiện theo nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung hoặc chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.
 
Phạm vi của các vị trí điều khiển lớn hơn nhiều trong một doanh nghiệp nhỏ, nơi mà vị trí cũng chịu trách nhiệm quản lý tiền mặt và quản lý rủi ro. Trong một công ty lớn, những trách nhiệm gia tăng được chuyển sang một thủ quỹ và giám đốc tài chính , tương ứng.
 
Một biến thể của tên điều khiển là kiểm soát tài , mà thường ngụ ý một vị trí cấp cao hơn, và được sử dụng phổ biến trong chính phủ và phi lợi nhuận thực thể.
 
Trách nhiệm bạn thân:
 
Quản lý
 
Duy trì một hệ thống tài liệu của các chính sách và thủ tục kế toán
Quản lý chức năng thuê ngoài
Giám sát hoạt động của các bộ phận kế toán, bao gồm cả việc thiết kế một cơ cấu tổ chức thích hợp để đạt được các mục tiêu và mục tiêu của bộ phận
Giám sát hoạt động kế toán của các tập đoàn công ty con, đặc biệt là hệ thống của họ kiểm soát, hoạt động xử lý giao dịch, và các chính sách và thủ tục.
 
giao dịch
 
Đảm bảo rằng các tài khoản phải trả được thanh toán một cách kịp thời
Đảm bảo rằng tất cả các giảm giá hợp lý được đưa vào tài khoản phải trả
Đảm bảo rằng các tài khoản phải thu được thu thập kịp thời
Quy trình biên chế một cách kịp thời
Đảm bảo rằng ngân hàng đối chiếu định kỳ được hoàn thành
Đảm bảo thanh toán nợ cần được thực hiện một cách kịp thời
Duy trì các biểu đồ của tài khoản
Duy trì một hệ thống hồ sơ kế toán có trật tự
Duy trì một hệ thống kiểm soát đối với các giao dịch kế toán
 
Báo cáo
 
Phát hành báo cáo tài chính kịp thời và đầy đủ
Phối hợp chuẩn bị các báo cáo hàng năm của công ty
Đề nghị tiêu chuẩn để đo lường hiệu suất của hoạt động công ty
Tính toán và phát hành các số liệu tài chính và điều hành
Quản lý sản xuất của ngân sách hàng năm và dự báo
Tính phương sai từ ngân sách và báo cáo các vấn đề quan trọng để quản lý
Cung cấp cho một hệ thống báo cáo chi phí quản lý
Cung cấp các phân tích tài chính là cần thiết, đặc biệt đối với các khoản đầu tư vốn, quyết định về giá, và đàm phán hợp đồng
tuân
 
Phối hợp cung cấp thông tin cho kiểm toán viên bên ngoài để kiểm toán hàng năm
Giám sát mức nợ và tuân thủ giao ước nợ
Tuân thủ yêu cầu báo cáo Chính phủ và hồ sơ thuế địa phương, tiểu bang và liên bang
 
Trách bổ sung:
 
Nếu công ty được tổ chức công khai, sau đó thêm một yêu cầu chịu trách nhiệm về việc nộp báo cáo hàng quý và hàng năm với Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái
Nếu công ty là một doanh nghiệp nhỏ, sau đó các điều khiển có khả năng đảm nhận trách nhiệm của giám đốc tài chính.
Trình độ chuyên môn mong muốn: Các ứng cử viên điều khiển cần phải có bằng cử nhân kế toán hoặc quản trị kinh doanh, kinh nghiệm kinh doanh hoặc tương đương và 10 năm kinh nghiệm chịu trách nhiệm dần dần cho một công ty lớn hoặc bộ phận của một công ty lớn. Sẽ được ưu tiên những ứng viên có các chỉ định chứng nhận Kế toán Công chứng hoặc Kế toán quản lý.
 
Điều kiện làm việc: Chủ yếu trong môi trường văn phòng. Sẽ được dự kiến sẽ đi du lịch khi cần thiết để các công ty con của công ty, cũng như để acquirees tiềm năng để tiến hành thẩm định. Cuối tuần định kỳ hoặc làm việc buổi tối được mong đợi.
 
Giám sát: Tất cả các nhân viên kế toán
 
Vpđd Marus Korea Co., Ltd
Nguyễn Thị Duyên
Vpđd Blue-mu Asia Co., Ltd
Vpđd Cast Co., Ltd.
Vpđd Duel Co., Inc.
Hùynh Ngọc Thanh Bình
Công Ty Cổ Phần Vân Nam
Vpđd Mlt Trading Gmbh
Vpđd Marunaka Intl Inc

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn