GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mô tả công việc dành cho thư ký

Bạn thắc mắc thư ký cần làm những gì đúng không ? sau đây chúng tôi Mô tả công việc thư ký cần phải làm.
 
mo ta cong viec ke toan noi bo
 
Vị trí Mô tả : Bộ sưu tập Thư Ký
 
Chức năng cơ bản: Vị trí các bộ sưu tập thư ký chịu trách nhiệm cho việc thu thập số lượng tối đa của nguồn vốn quá hạn từ các khách hàng, trong đó có thể bao gồm một loạt các kỹ thuật vị trí khách hàng, phương pháp thu thập, tuyên bố pháp lý, và việc sử dụng có chọn lọc các dịch vụ thu gom bên ngoài.
 
Trách nhiệm thư ký:
 
hoạt động thu gom phân tầng để tối đa hóa thu tiền mặt
 
Phát hành thư thúc nợ vào tài khoản quá hạn
 
Sử dụng bỏ qua truy tìm các kỹ thuật để xác định khách hàng
 
khách hàng Liên hệ liên quan đến các tài khoản quá hạn và xác định lý do không thanh toán
 
Phát hành thư cam kết thanh toán
 
Đàm phán trả lại hàng hóa chưa thanh toán
 
Repossess hàng khi thanh toán là không
 
Giám sát tiền mặt khi giao hoặc cuộn COD thanh toán
 
thông báo giữ tín dụng phát hành
 
Phối hợp thay đổi tín dụng của khách hàng với bộ phận tín dụng
 
Đề nghị rằng tài khoản được chuyển sang một cơ quan bộ sưu tập
 
khiếu nại trình nhỏ tuyên bố của tòa án
 
Đề nghị xấu nợ xử lý nợ xấu
 
Duy trì hồ sơ chính xác về tình trạng thanh toán của khách hàng
 
Trình độ chuyên môn mong muốn: 3 năm của các bộ sưu tập kinh nghiệm, và có kinh nghiệm với một hệ thống quay số điện thoại và bộ sưu tập cơ sở dữ liệu tự động. Mức độ liên kết trong kinh doanh ưa thích. Phải được chi tiết theo định hướng, với khả năng làm việc độc lập.
 
Giám sát: Không
 
 
Chúc bạn thành công !

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn