GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Một bảng cân so sánh là gì?

 
Một bảng cân đối so sánh thường có hai cột số tiền đó xuất hiện bên phải của tiêu đề tài khoản hoặc mô tả khác như Tiền và các khoản tương đương , các khoản phải thu , nợ phải trả , vv Các cột đầu tiên của khối lượng chứa một lượng như của một thời điểm gần đây hoặc thời điểm nào, nói ngày 31 tháng 12 năm 2012. Để bên phải sẽ là một cột có chứa một lượng tương ứng từ một ngày trước đó, chẳng hạn như ngày 31 tháng 12 năm 2011. các khoản tiền lớn tuổi xuất hiện thêm từ tiêu đề tài khoản hoặc mô tả như là một lượng lớn tuổi ít quan trọng. 
 
Cung cấp các số liệu từ một ngày trước đó cung cấp cho người đọc của bảng cân đối một điểm tham chiếu, một cái gì đó mà số tiền gần đây có thể được so sánh.
 

Làm thế nào để bạn tính toán dồn tích biên chế?

 
Các phương pháp dự chi lương là số tiền mà cần phải được nhập vào một tài khoản trách nhiệm để cho dư nợ tín dụng trong tài khoản của trách nhiệm pháp lý là số tiền còn nợ người lao động. Số tiền nợ là số tiền người lao động đã kiếm được từ việc làm, nhưng kể từ ngày của bảng cân đối số tiền này chưa được trả cho người lao động. 
 
Để minh họa sự tích lũy tiền lương, giả định rằng nhân viên của công ty đã được trả vào ngày 30 cho họ làm việc thông qua tháng chín 25. số dư tín dụng cần thiết trong tài khoản trách nhiệm như của ngày 30 tháng 9 là số tiền mà người lao động nhận được trong những ngày tháng 26 thông qua ngày 30 tháng 9.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn