GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Một chi phí có thể vừa là chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp?

 
Một chi phí có thể vừa là cos trực tiếp t và chi phí gián tiếp . Một trong những ví dụ là chi phí của một giám sát viên trong một bộ phận trong một nhà máy. 
 
Hãy giả định rằng Sam kiếm được 50.000 $ mỗi năm là người giám sát của bộ phận gia công của một nhà máy. Sam 50.000 của $ là chi phí trực tiếp của bộ phận gia công vì Sam chỉ hoạt động trong các bộ phận gia công. Do đó, $ 50.000 này là theo dõi trực tiếp đến bộ phận gia công. 
 
Sam 50.000 của $ cũng là một giá thành sản phẩm gián tiếp . Đây là một chi phí gián tiếp vì người giám sát của bộ phận gia công là một phần của chi phí sản xuất chung phải được giao cho các sản phẩm. (Thay vì được giao , chúng tôi có thể nói rằng sản xuất trên cao phải được phân bổ hoặc áp dụng cho các sản phẩm bằng cách sử dụng một tỷ lệ chi phí.) Chúng ta cũng có thể nói rằng Sam $ 50,000 là một phần của chi phí sản xuất chung phải được hấp thụ bởi các sản phẩm bằng phương tiện của một nhà máy tốc trên cao.
Chi phí nào sau đây không phải là chi phí gián tiếp ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn