GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Một ngân sách là gì?

 
Ngân sách là một kế hoạch tài chính cho các hoạt động trong tương lai. Ngân sách được sử dụng trong kinh doanh thường bao gồm một bán hàng hoặc thu ngân sách chi tiết của sản phẩm hoặc dịch vụ, ngân sách sản xuất, ngân sách cho từng bộ phận trong công ty, ngân sách tiền mặt, ngân sách chi phí vốn, và những người khác. Sự kết hợp của tất cả các ngân sách được gọi là ngân sách tổng thể của công ty hoặc kế hoạch lợi nhuận. 
 
Ngân sách trợ giúp quản lý quyết định hoạt động nó sẽ thực hiện như thế nào và nguồn lực của công ty sẽ được sử dụng. Nếu các báo cáo thu nhập ngân sách và cân đối kế toán sắp ra của ngân sách tổng thể không được chấp nhận, quản lý có thể thực hiện những thay đổi cần thiết trước khi năm thực sự bắt đầu. 
 
Ngân sách cũng có thể trợ giúp trong việc kiểm soát các chi phí thực tế, bởi vì các nhà quản lý nhận ra rằng các chi phí của các hoạt động của họ sẽ được so sánh với ngân sách. 
 
sự khác biệt giữa số tiền thực tế phát sinh và số tiền ngân sách được gọi là phương sai . Những phương sai cũng có thể báo hiệu một số vấn đề mới cần chú ý quản lý.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn