trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Một trách nhiệm pháp lý là gì?

 
Nợ phải trả là nghĩa vụ và nó được báo cáo trên của công ty cân đối kế toán . Một ví dụ phổ biến của một trách nhiệm là khoản nợ phải trả . Các khoản phải trả phát sinh khi một công ty mua hàng hóa hoặc dịch vụ trên tín dụng từ một nhà cung cấp. Khi công ty trả tiền cho nhà cung cấp, tài khoản của công ty phải nộp được giảm. 
 
Ví dụ phổ biến khác của các khoản nợ phải trả bao gồm các khoản vay, trái phiếu phải trả , lãi phải trả , tiền lương phải trả và các khoản thuế thu nhập phải nộp. Nợ ít phổ biến hơn là các khoản tiền gửi của khách hàng và doanh thu trả chậm . Thu nhập hoãn lại đến khi khách hàng thanh toán trước một công ty cho công việc được thực hiện trong một tương lai kỳ kế toán . Khi các công ty thực hiện công việc, trách nhiệm sẽ được giảm và công ty sẽ báo cáo số lượng nó kiếm được doanh thu trên báo cáo thu nhập của mình. 
 
Nợ phải trả cũng là một phần của phương trình kế toán: Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu cổ đông ' . Nợ phải trả thường được xem như tuyên bố trên tài sản của một công ty. Tuy nhiên, trách nhiệm cũng có thể được coi như là một nguồn tài sản của công ty.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn