GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mục đích của giao các khoản phải thu là gì?

 
Mục đích của giao các khoản phải thu là cung cấp tài sản thế chấp để vay vốn. 
 
Để minh họa, chúng ta hãy giả định rằng một công ty nhận được một đơn hàng đặc biệt từ một khách hàng mới mà việc xếp hạng tín dụng là tuyệt vời. Tuy nhiên, khách hàng trả tiền cho 90 ngày mua hàng của mình sau khi nhận hàng. Công ty không có đủ tiền để mua nguyên vật liệu, chi trả cho người lao động, và sau đó chờ đợi 90 ngày để thu thập các khoản phải thu. Ngân hàng của công ty hoặc một công ty tài chính có thể cho vay 80% của thu nhưng khẳng định rằng thu được giao cho họ là tài sản thế chấp cho khoản vay. 
 
Phân công một tài khoản cụ thể thu thường là kết quả trong việc ghi lại phải thu trong một riêng biệt tài khoản sổ cái chung như các khoản phải thu Giao. Một số người cho vay yêu cầu khách hàng của công ty được thông báo về việc phân công, mà khách hàng phải nộp các khoản phải thu trực tiếp cho các ngân hàng. 
 
Thay vì chỉ định một thu cụ thể, người cho vay có thể yêu cầu các công ty để gán tất cả các khoản phải thu của nó như là tài sản thế chấp cho khoản vay .

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn