GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp doanh nghiệp năm 2017 - 2018 mới nhất

Bảng tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm 2017 - 2018 như sau:

Loại bảo hiểm

Doanh nghiệp đóng

Người LĐ đóng

Tổng cộng

BHXH

18%

8%

26%

BHYT

3%

1.5%

4,5%

BHTN

1%

1%

2%

TỔNG CỘNG Bảo Hiểm

32,5%

Thêm KPCĐ

2%

 

2%

Tổng phải nộp

34,5%

(Theo Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015 về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế với nhiều quy định về mức đóng, hồ sơ, thời hạn giải quyết; chu trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHXH;… được ban hành ngày 09/09/2015. - áp dụng từ ngày 01/01/2016)

Mời bạn xem thêm:

>> mẫu đơn xin từ chức

>> mẫu quyết định chi tiền trang phục cho nhân viên

>> mẫu giấy nhận tiền viết tay

Mức đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mới nhất được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 được thực hiện theo Quyết định 959/QĐ-BHXH.

- Mức đóng bảo hiểm xã hội: 26%, trong đó người lao động đóng 8%; đơn vị đóng 18%.

- Mức đóng bảo hiểm y tế: 4,5%, trong đó người lao động đóng 1,5%; đơn vị đóng 3%

- Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp: 2%, trong đó người lao động đóng 1%; đơn vị đóng 1%

- Kinh phí công đoàn: 2% - doanh nghiệp đóng tất.

mức đóng bảo hiểm năm 2016

Mức tiền lương tham gia bảo hiểm năm 2017 - 2018:

Mức lương tham gia bảo hiểm được thực hiện theo quy định của Luật BHXH số 58/2014/QH13:

Từ 01/01/2016, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động.

Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động.

=> Vậy là bắt đầu từ năm 2016 đến hết năm 2017, Doanh nghiệp sẽ phải đóng bảo hiểm trên cả phụ cấp ( Đây là điểm mới nổi bật trong năm 2016 khi tham gia bảo hiểm bắt buộc)

 

Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp doanh nghiệp năm 2016 mới nhất

Các điểm mà kế toán cần quan tâm khi xác định mức lương để tham gia BHXH năm 2016:

1. Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản này không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng. 
+ Mức lương tối thiểu vùng năm 2016 được thực hiện theo Nghị định 122/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/11/2015. (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2016):

Vùng 1

3.500.000 đồng/tháng

Vùng 2

3.100.000 đồng/tháng

Vùng 3

2.700.000 đồng/tháng

Vùng 4

2.400.000 đồng/tháng

 

+ Người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.

Ví dụ: Bà Nguyễn Thị Minh đã qua đào tạo trung cấp, làm việc trong môi trường bình thường, bà làm việc tại Thanh Xuân - Hà Nội.
Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội thuộc vùng 1, do đó mức lương thấp nhất mà bà nhận được là:

3.500.000 + 3.500.00*7% = 3.745.000/tháng

=> Mức lương thấp nhất để tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2017 - 2018 cũng là 3.745.000
+ Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không được cao hơn 20 tháng lương cơ sở. (Mức lương cơ sở chính là mức lương tối thiểu chung: Hiện hành, mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng (được quy định tại Nghị định 66/2013/NĐ-CP của Chính phủ). Nhưng từ ngày 01/05/2016, mức lương cơ sở sẽ là 1.210.000 đồng/tháng theo Nghị quyết về dự toán Ngân sách nhà nước năm 2016 (Nghị quyết số: 99/2015/QH13 vừa được Quốc hội thông qua vào ngày 11/11/2015).

* Mức lương cao nhất để tham gia bảo hiểm:

+ BHXH, BHYT không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu chung (không cao hơn 23 triệu).

+ BHTN không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu vùng (không cao hơn 70 triệu)

2. Mức lương thoả thuận trên Hợp đồng lao động:
Ngày 16/11/2015 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về hợp đồng lao động (Có hiệu từ ngày 01/01/2016). Tại điều 4 của TT 47 Có quy định về Tiền lương và các chế độ, phúc lợi khác ghi trong hợp đồng lao động như sau:

1. Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

2. Phụ cấp lương, ghi các khoản phụ cấp lương mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

a) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

b) Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

3. Các khoản bổ sung khác, ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

a) Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

b) Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Đối với các chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.


Theo như hướng dẫn ở trên thì chúng ta có thể thấy ngoài mức lương cơ bản (Lương chính không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng) ra thì các khoản phụ cấp như: năng lực, chức vụ, trách nhiệm... sẽ bị cộng vào để tính ra mức lương tham gia bảo hiểm.
Còn các khoản còn lại như: tiền ăn, điện thoại, xăng xe, tiền thưởng... thuộc các khoản bổ sung khác do đó năm 2016 doanh nghiệp không phải cộng các khoản này để đóng bảo hiểm.

Từ năm 2016, Doanh nghiệp sẽ phải quan tâm thêm các khoản phụ cấp tiền lương bao gồm những khoản nào?

Cụ thể về các khoản tiền lương và phụ cấp phải tính vào để đóng bảo hiểm được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức lương và phụ cấp đóng BHXH. 

Theo đó, tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định như sau:

 

- Từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

 

+ Các khoản phụ cấp lương phải đóng bảo hiểm bắt buộc như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

 

+ Các khoản phụ cấp, trợ cấp, hỗ trợ không phải cộng vào để tham gia BHXH bắt buộc bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.
- Từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương theo quy định và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư 47.

 

Các quy định tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016

 

Bình luận

Ngô Anh
2018-08-09 15:34:54

A/c ơi cho e hỏi, cty e thi công lắp đặt camera, thực tế mỗi tháng chỉ phát sinh 1-2 công trình, mỗi công trình chỉ làm từ 5-10 ngày là xong, có khi chỉ 2-3 ngày thôi, nên nhân công tính lương theo ngày và cũng k làm đủ 1 tháng để tính đóng bhxh. Vậy cho e hỏi phải làm thế nào để đưa cp nhân công vào mà k tính đóng bhxh ạ! Em cám ơn.

Chi nguyễn
2018-08-09 15:37:34

Cho em hỏi.nhà em.có anh trai đóng bảo hiểm từ 10/2016 đến 7/2018 mà nghĩ ngang việc.thì có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không.và mức hưởng là bao nhiêu ạ.bên công ty họ cắt bảo hiểm và đã gửi sổ về nhà rồi.tiền bảo hiểm nhận một lần thì khi nào được nhận.và nhận được bn tiền ạ.10/2016 mức đóng theo lương cơ bản la 3.750k .từ 1/2018 đóng 4.200k ạ

Thuỳ Giang
2018-08-09 15:38:25

Bạn bảo a bạn photo giấy nghỉ viêc di công chứng để len cơ quan bh nộp bản photo còn bản gốc giữ lại để nhận bh 1 lần.

Chi Nguyễn
2018-08-09 15:39:07

Thị Thùy Giang là cái quyết định tbooi việc của cty cấp cho phải k chị.chỉ cần cầm sổ và giấy pho công chứng lên là đueoc phai k ạ

Thuỳ Giang
2018-08-09 15:39:41

Chi Nguyễn a bạn còn ở tp thì len cơ quan bh nhan thât nghiệp. Bạn nói vs ng do là mình chuyển vê que sông thì họ se chuyển tiền về quê cho bạn và mỗi tháng theo ngày hẹn của họ de len nhận tien

Xuân Hạ
2018-08-09 15:41:03

Để dc hưởng trợ cấp thất nghiẹp thì a bạn pải có giấy nghỉ viêc, sổ bh đã chốt len cơ quan bh làm trợ cấp thất nghiệp nhưng thời hạn chỉ có 3 tháng kể từ ngày nghỉ thôi nha bạn poto quyết định nghỉ việc có công chứng.bản poto sổ bảo hiểm.bản poto cmt.đến cơ quan bảo hiểm làm thủ tục thôi ạh.mag cả bản chính đi đối chiếu ạh

Trần Lý
2018-08-09 15:42:50

Anh chị cho e hỏi với ạ. E Lm thử việc theo hđlđ cho Cty Nước ngoài đến tháng 6/2018. Vì có bầu nên e làm hết tháng 5 và xin nghỉ k lương tháng 6. Tháng 6 e làm cho Cty gia đình và đóng Bh luôn. Nhưng giờ kế toán Cty cũ yêu Cầu e k dc đóng Bh thang 6 ở Cty mới vì chồng chéo mới chốt sổ Bh cho e. Chị ý đúng hay sai ạ? Nếu làm theo để xong việc thì việc đóng Bh ngắt quãng có ảnh hưởng đến thai sản k ạ? E đóng đến tháng 6 mới dc 6 Th ạ. E cảm ơn

Ninh Phạm
2018-08-09 15:43:45

Việc đóng ngắt qang ko ảnh hưởng. Miễn đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh Theo như bạn nói cty cũ đang làm lợi cho bạn bạn. Bạn kiểm tra nếu bên cty cũ đóng bạn sẽ ko phải đóng và còn ko đóng dc nếu trùng trên hệ thống bhxh. Còn về việc cty cũ đang đóng có lợi cho bạn vì bạn nghỉ ko hưởng lương cả tháng cty vẫn đóng bhxh là tốt. Còn nếu bạn đóng bhxh đủ 6 tháng trong 1 năm đến ngày sinh là dc chế độ bhxh. Còn bạn đóng kẻ cty gia đình chưa đủ 9 tháng thì cty đó sẽ bị thanh tra nên kiểm tra kỹ hồ sơ toàn cty đi ko vì bạn mà sẽ ra hết các cái sai của cty (nếu có)

Gọi Tên Em
2018-08-09 16:49:09

Cả nhà cho mình hỏi: Ở công ty cũ mình đóng bảo hiểm với mức 3.988.900 đồng, giờ mình sang công ty mới thì vẫn đóng mức này được không? Hay phải là mức lương tối thiểu vùng (3.778.000)? Trước thì người ta làm bảo hiểm cho mình, giờ mình tự làm nên hơi bỡ ngỡ. Mong mọi người chỉ giúp!

Hoa Héo
2018-08-15 00:21:31

Cả nhà ơi.e đóng được 8 tháng (2016)bảo hiểm mà lương cơ bản là 3.700.000.giờ nếu e làm chế độ hưởng BHXH 1 lần thì được khoảng bao nhiêu ạ?

Thần chết ngủ quên
2018-08-15 00:22:05

Đk 75% tiền cty đó bảo hiểm.cho mk.còn 25% mất

Hải Yến
2018-08-15 00:28:55

Bác nào chuyên sâu bảo hiểm xã hội giải đáp giùm em các băn khoăn của em với ạ? Em 33 tuổi đã đóng 9 năm bảo hiểm liền mạch - Em đang muốn đóng tới năm 45 tuổi (21 năm) và hình như được hưởng 45% lương đóng trung bình, vậy con số trung bình ở đây là 10 năm cuối hay 21 năm đóng ạ? ( Những năm đầu khá thấp) Và em muốn lương hưu 5 triệu thì bắt đầu từ năm nào, em đóng bao nhiêu để đạt con số 5tr vào năm 45 tuổi? Và cách nào để mình dừng đóng và được lương sớm? (Do mình lựa chọn, hay do không còn công tác, thất nghiệp ...) Các bác giúp em tìm hiểu lộ trình này với ạ? Dự tính lúc đó em chuyển sang tham gia bảo hiểm khác!

Thanh Nguyễn
2018-08-15 00:30:08

Doanh nghiệp thì tính trung bình tất cả tg đóng, phải đóng đủ 25 năm thì bạn mới đc hưởng 75% lương hưu( tức là trung bình mức lương của bạn là 5tr thì khi nhận đc lg hưu là 5tr x 75% bạn chỉ đc nhận 3,750k)và phải đóng thêm 14 năm nữa, và đóng mức bảo hiểm 7 triệu hàng tháng đóng 2.250k để sau 14 năm nữa hưởng mức lg 5.250k

Hải Yến
2018-08-15 00:30:45

Nàng ơi, hình như luật đổi thành 30 năm đóng và phải đủ 60 tuổi mới là 75%,và mình muốn nghỉ ở mức sớm nhất là 0,45%, m muốn nhận 5tr tức là lấy 5/0,45 ra con số tiền tương ứng lương m cần đóng, nhưng nếu chia đều trung bình các năm đóng thì chắc m phải đóng gần gấp đôi vì những năm đầu có 1,8tr

Thanh Nguyễn
2018-08-15 00:31:33

Hải Yến uk từ 1/1/2018 nữ phải đủ 30 năm cơ nếu để hưởng 0,45% thì phải đóng đủ 15 năm và đủ 46 tuổi và giảm sức lao động 61%, tình hình nay khó

Duyên Nguyễn
2018-08-15 00:33:17

sau 25 năm thì lúc mua hôm nay chỉ mua 1 củ hành. ngày trước ở quê bán 4 con trâu sau này lấy về đủ mua 4kg thịt . không tham gia không được , tham gia thì dịch vụ không hoàn hảo như nước ngoài

Hải Yến
2018-08-15 00:33:47

Nói thật là m hoang mang vô cùng, mới 33 mình đã lẫn lên lẫn xuống rồi bảo 60 mới lấy đc lương chắc chớt! Và ko có gì đảm bảo mình có đủ sức khoẻ, tiền bạc đóng được từng í năm

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn