GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mục tiêu kiểm toán là gì?

 
Mục tiêu kiểm toán liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính. Chúng bao gồm các chủ đề sau:
 
Để có được sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không có các sai sót trọng yếu; và
 
Phát hành báo cáo về các báo cáo tài chính dựa trên kết quả phát sinh từ kiểm toán.
 
Nếu những mục tiêu này không thể đạt được, thì kiểm toán viên phải từ chối ý kiến ​​hoặc rút khỏi cam kết.

Kế hoạch kiểm toán

 
Kế hoạch kiểm toán nêu rõ chiến lược tổng thể và các bước chi tiết cần tuân theo trong quá trình tiến hành kiểm toán. Kế hoạch bao gồm các quy trình đánh giá rủi ro, cũng như các thủ tục bổ sung phải được tuân theo dựa trên kết quả của việc đánh giá rủi ro. Nội dung và thời gian của kế hoạch sẽ thay đổi theo từng năm, tùy thuộc vào sự thay đổi trong hoàn cảnh của khách hàng. Bằng cách lập kế hoạch kiểm toán khi bắt đầu kiểm toán, kiểm toán viên có khả năng đoán trước các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình kiểm toán, đồng thời tiến hành kiểm toán một cách có hiệu quả.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Hướng dẫn kiểm toán

Hướng dẫn kiểm toán là một ấn phẩm của Viện Các Kiểm toán viên Chứng chỉ Công dân Hoa Kỳ (AICPA), thảo luận về cách tham gia vào các loại công việc kiểm toán khác nhau, thường tập trung vào các ngành cụ thể. Ví dụ: có hướng dẫn kiểm toán AICPA cho các công ty đầu tư, công ty bảo hiểm, các tổ chức phi lợi nhuận, các chính phủ và các hãng hàng không.

Bằng chứng kiểm toán

Bằng chứng kiểm toán là tài liệu do kiểm toán viên thu thập như một phần của việc xem xét tài khoản tài chính, kiểm soát nội bộ và các vấn đề khác cần để xác nhận báo cáo tài chính của khách hàng. Số tiền và loại bằng chứng kiểm toán được thu thập khác nhau tùy thuộc vào loại hình công nghiệp, điều kiện của hệ thống tài chính của khách hàng và loại hình kiểm toán. Số lượng bằng chứng được thu thập phải cung cấp một cơ sở hợp lý cho ý kiến ​​của kiểm toán viên. Sau khi thu thập, các bằng chứng kiểm toán được tập hợp thành các báo cáo làm việc của kiểm toán viên.
 
Hướng dẫn kiểm toán là gì? ; Bằng chứng kiểm toán là gì? ; Kế hoạch kiểm toán là gì? ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn