trung tâm đào tạo kế toán hà nộiGIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Nhìn vào thẻ bhyt bạn sẽ biết được % được chi trả?

Khong phai ai tham gia bao hiem y te (BHYT) cung biet muc huong cua minh la bao nhieu. Tuy nhien, muc huong BHYT da duoc the hien ngay tren the. 
Tai Quyet dinh 1351/QD-BHXH, Bao hiem xa hoi Viet Nam da co huong dan rat cu the ve cau truc the BHYT. Trong do, o thu 2 trong dong Ma so/So chinh la muc huong BHYT. O nay duoc ky hieu bang so, theo thu tu tu 1 - 5
 
 
 
 
 
Nhìn vào thẻ bhyt bạn sẽ biết được % được chi trả?
 
- Ky hieu so 1: Duoc quy BHYT thanh toan 100% chi phi kham benh, chua benh thuoc pham vi chi tra BHYT; chi phi van chuyen nguoi benh tu tuyen huyen len tuyen tren trong truong hop cap cuu hoac khi dang dieu tri noi tru phai chuyen tuyen chuyen mon ky thuat. Khong ap dung gioi han ty le thanh toan mot so thuoc, hoa chat, vat tu y te va dich vu ky thuat theo quy dinh cua Bo Y te. 
 
- Ky hieu so 2: Duoc quy BHYT thanh toan 100% chi phi kham chua benh thuoc pham vi chi tra BHYT; chi phi van chuyen nguoi benh tu tuyen huyen len tuyen tren trong truong hop cap cuu hoac khi dang dieu tri noi tru phai chuyen tuyen chuyen mon ky thuat. Co gioi han ty le thanh toan mot so thuoc, hoa chat, vat tu y te va dich vu ky thuat theo quy dinh cua Bo Y te. 
 
- Ky hieu so 3: : Duoc quy BHYT thanh toan 95% chi phi KCB thuoc pham vi chi tra BHYT; Co gioi han ty le thanh toan mot so thuoc, hoa chat, vat tu y te va dich vu ky thuat theo quy dinh cua Bo Y te; 100% chi phi KCB tai tuyen xa va chi phi cho mot lan KCB thap hon 15% thang luong co so. 
 
- Ky hieu so 4: Duoc quy BHYT thanh toan 80% chi phi KCB thuoc pham vi chi tra BHYT; Co gioi han ty le thanh toan mot so thuoc, hoa chat, vat tu y te va dich vu ky thuat theo quy dinh cua Bo Y te; 100% chi phi KCB tai tuyen xa va chi phi cho mot lan KCB thap hon 15% thang luong co so. 
 
- Ky hieu so 5: Duoc quy BHYT thanh toan 100% chi phi KCB, ke ca chi phi KCB ngoai pham vi duoc huong BHYT, chi phi van chuyen. 
 
Cung theo Quyet dinh 1351/QD-BHXH, truong hop mot nguoi thuoc nhieu doi tuong tham gia BHYT thi muc huong BHYT ghi tren the BHYT la muc huong cua doi tuong co quyen loi cao nhat.
Tags: Chua co du lieu

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn