GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Những ưu điểm của việc lập ngân sách

 
Những ưu điểm của việc lập ngân sách bao gồm:
 
Định hướng quy hoạch . Quá trình tạo ngân sách giúp quản lý xa khỏi việc quản lý hàng ngày và ngắn hạn của doanh nghiệp và buộc nó suy nghĩ lâu dài. Đây là mục tiêu chính của việc lập ngân sách, ngay cả khi quản lý không thành công trong việc đạt được các mục tiêu đã đề ra trong ngân sách - ít nhất nó cũng đang suy nghĩ về vị trí cạnh tranh và tài chính của công ty và cách cải thiện nó.
 
Đánh giá lợi nhuận . Thật dễ dàng để mất tầm nhìn của một công ty đang làm cho hầu hết tiền của mình, trong cuộc tranh giành quản lý hàng ngày. Một ngân sách có cấu trúc hợp lý chỉ ra những khía cạnh nào của doanh nghiệp sản xuất ra tiền và những khoản nào sử dụng nó, điều này buộc ban lãnh đạo phải cân nhắc liệu có nên giảm một phần kinh doanh hay mở rộng sang các lĩnh vực khác hay không.
 
Giả định xem xét . Quá trình lập ngân sách buộc quản lý phải suy nghĩ về lý do tại sao công ty đang trong kinh doanh, cũng như các giả định chính về môi trường kinh doanh. Việc đánh giá lại định kỳ các vấn đề này có thể dẫn đến các giả định thay đổi, điều này có thể thay đổi cách quản lý quyết định hoạt động kinh doanh.
 
Đánh giá hiệu suất . Bạn có thể làm việc với nhân viên để thiết lập các mục tiêu của mình cho giai đoạn lập ngân sách và có thể cũng kết hợp tiền thưởng hoặc các ưu đãi khác với cách họ thực hiện. Sau đó, bạn có thể tạo báo cáo ngân sách so với thực tế để cung cấp cho nhân viên phản hồi về cách chúng đang tiến triển theo hướng mục tiêu của họ. Cách tiếp cận này là phổ biến nhất với các mục tiêu tài chính, mặc dù mục tiêu hoạt động (chẳng hạn như giảm tỷ lệ làm việc sản phẩm) cũng có thể được bổ sung vào ngân sách cho các mục đích đánh giá hoạt động . Hệ thống đánh giá này được gọi là kế toán trách nhiệm .
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Lập kế hoạch tài chính . Ngân sách có cấu trúc hợp lý nên lấy được số tiền mặt sẽ được tách ra hoặc sẽ là cần thiết để hỗ trợ hoạt động. Thông tin này được thủ quỹ sử dụng để lên kế hoạch cho nhu cầu cấp vốn của công ty.
 
Phân bổ tiền mặt . Chỉ có một lượng tiền mặt có sẵn để đầu tư vào tài sản cố định và vốn lưu động , và quá trình lập ngân sách buộc ban lãnh đạo quyết định tài sản nào là đáng đầu tư nhất.
 
Phân tích nút cổ chai . Gần như mọi công ty đều có một nút cổ chai ở đâu đó, và quá trình lập ngân sách có thể được sử dụng để tập trung vào những gì có thể làm được để mở rộng khả năng của nút cổ chai đó hoặc thay đổi công việc xung quanh nó.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn