trung tâm đào tạo kế toán hà nộiGIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Phần mềm lập kế hoạch ngân sách và lập kế hoạch

 
Lập kế hoạch ngân sách và lập kế hoạch (B & P) tập trung hóa việc lưu trữ và sử dụng thông tin ngân sách. Hệ thống này tập trung thông tin quy hoạch, giảm tỷ lệ lỗi dữ liệu và làm cho mô hình kết quả trong tương lai trở nên dễ dàng hơn.
 
Phần mềm này trình bày một giao diện người dùng phổ biến cho tất cả người dùng và lưu trữ tất cả các thông tin đã gửi trong cơ sở dữ liệu trung tâm. Thông tin trong cơ sở dữ liệu này được đưa ra trong mô hình ngân sách của phần mềm mô hình hóa. Người dùng không thể điều chỉnh phần mềm lập ngân sách, ngoại trừ việc điều chỉnh cờ hiệu suất người dùng khác nhau (được bảo vệ bằng mật khẩu) và do đó không thể đưa ra bất kỳ lỗi nào về mô hình hóa.
 
Khi người dùng nhập dữ liệu, hệ thống có thể được cấu hình để chỉ cho họ những thông tin cần thiết cho bộ phận của họ, có thể cùng với thông tin lịch sử hoặc thông tin khác mà họ có thể sử dụng làm cơ sở để phát triển ước tính ngân sách của họ. Hệ thống cũng có thể cho phép họ sao chép các kết quả thực tế chuyển tiếp từ các giai đoạn trước sang các lĩnh vực ngân sách trong mô hình.
 
Hệ thống cũng có thể trình bày người dùng với kết quả pro forma của các phòng ban của họ, dựa trên thông tin họ đã nhập vào hệ thống. Thông tin này rất hữu ích cho việc điều chỉnh thông tin ngân sách. Cũng có thể có các cảnh báo ranh giới, thông báo cho người dùng nếu họ nhập thông tin ngân sách vượt quá các giá trị tối đa hoặc tối đa đã xác định trước.
 
Một hệ thống B & P tốt hơn có chứa một hệ thống quản lý luồng công việc được tích hợp, người quản lý ngân sách có thể sử dụng để giám sát những người đã cập nhật thông tin của họ và những thông tin ngân sách nào chưa được nhập vào hệ thống.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Một hệ thống B & P toàn diện phải cung cấp cho người mua một loạt các báo cáo tài chính đã được lập ngân sách (không chỉ là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh), cũng như một bộ tỷ lệ, như tỷ lệ hiện tại, tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu và số ngày phải thu. Các tỷ lệ này rất hữu ích cho việc xác định mức độ mà các tỷ lệ ngân sách khác nhau từ các kết quả lịch sử, đây là một chỉ số chính cho các giả định quá cao hoặc thấp trong việc phát triển ngân sách.
 
Các tính năng này làm cho việc chạy qua một số mô hình lặp lại dễ dàng hơn để kiểm tra các kết quả dự kiến ​​của một doanh nghiệp dưới nhiều tình huống khác nhau.
 
Khả năng lập ngân sách được xây dựng trong các hệ thống lập kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp. Nếu bạn chưa sở hữu một hệ thống như vậy, thì việc mua gói phần mềm B & P sẽ tốn kém - mong muốn phải trả ít nhất 100.000 USD. Cách thay thế là mua thuê bao cho một mô hình lập ngân sách trực tuyến, đòi hỏi thanh toán hàng tháng hơn là một khoản phí trước.
 
Cách tiếp cận ngày càng phổ biến đối với nhiều doanh nghiệp là bỏ quá trình lập ngân sách hoàn toàn, điều đó có nghĩa là không cần phải có phần mềm lập kế hoạch ngân sách và lập kế hoạch kèm theo. Theo cách tiếp cận này, một công ty duy trì dự báo doanh thu cao cấp được sửa đổi hàng tháng. Dựa trên thông tin bán hàng sửa đổi, ủy quyền chi tiêu được điều chỉnh liên tục, thay vì chi tiêu theo ngân sách. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp không bị ràng buộc bởi kế hoạch cứng nhắc có thể lên tới một năm tuổi, và do đó có thể phản ứng nhanh hơn với những thay đổi trong môi trường cạnh tranh.
Tags: Chua co du lieu

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn