trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Phụ cấp nhà ở có tính thuế thu nhập cá nhân không?

Phụ cấp nhà ở có tính thuế TNCN không? Những vấn đề được đặt ra xoay quanh khoản phụ cấp nhà ở cho công nhân: Mức phụ cấp nhà ở, hỗ trợ nhà ở cho nhân viên tối đa là bao nhiêu? Doanh nghiệp hỗ trợ tiền nhà cho người lao động thì khoản phụ cấp này có được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không? Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu quy định về phụ cấp tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định mới nhất hiện nay.
 
QUY ĐỊNH VỀ KHOẢN PHỤ CẤP NHÀ Ở CỦA DN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.
Về thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
Theo quy định tại Điều 4, thông tư 96/2015/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC:
 
“Điều 4:
 
“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
 
2.6 …..
 
b, ………..
 
“- Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động, khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp..”
 
Như vậy, Khoản chi phí phụ cấp tiền thuê nhà cho người lao động sẽ được tính vào chi phí được trừ khi có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định, quy chế công ty, cụ thể:
 
 – Hợp đồng lao động phải quy định rõ là Doanh nghiệp sẽ hỗ trợ khoản tiền thuê nhà này, các khoản này mang tính chất tiền lương, tiền công.
 
 – Ngoài ra, phải có quy định rõ ràng, cụ thể về khoản chi phụ cấp tiền thuê nhà trong các hồ sơ của DN, như:
 
   +  Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn.
 
   +  Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.
 
 
 
Vậy, Phụ cấp nhà ở có tính thuế thu nhập cá nhân không?
Về thuế thu nhập cá nhân.
 
 Khoản tiền hỗ trợ người lao động thuê nhà ở, khoản này mang tính chất tiền lương, tiền công thì người lao động có bị tính thuế TNCN hay không?
 
Để trả lời cho câu hỏi “Phụ cấp nhà ở có tính thuế thu nhập cá nhân không?” chúng ta căn cứ theo quy định tại Điều 11, Khoản 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tiết đ.1 điểm đ khoản 2 Điều 2,Thông tư 111/2013/TT-BTCnhư sau:
 
“Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh(chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.”
 
Theo quy định trên ta thấy:
 
Khoản tiền doanh nghiệp hỗ trợ người lao động thuê nhà không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà)  => Sẽ tính vào thu nhập chịu thuế.
 
Có nghĩa là tiền thuê nhà thấp hơn hoặc bằng 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) sẽ phải tính vào thu nhập chịu thuế. Phần còn lại của khoản tiền thuê nhà do người sử dụng lao động trả hộ sẽ không phải tính vào thu nhập chịu thuế.
 
Ví dụ: Tháng 10/2018 Anh B là công nhân có thu nhập chịu thuế là 20.000.000 đồng (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo). Công ty hỗ trợ tiền thuê nhà là 5.000.000 đồng.
 
Ta có, 15% tổng thu  nhập chịu thuế là:
 
15% x 20.000.000 = 3.000.000 (đồng).
 
Như vậy:
 
–  Số tiền tính vào thu nhập chịu thuế là 3.000.000 đồng.
 
–  Số tiền được miễn thuế là: 5.000.000 – 3.000.000 = 2.000.000 đồng.
 
Các bạn xem bài viết Phụ cấp nhà ở có tính thuế thu nhập cá nhân không? 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn