GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Phương pháp tính chi phí trung bình

Chi phí trung bình là việc áp dụng chi phí trung bình của một nhóm các tài sản cho từng tài sản trong nhóm đó. Ví dụ: nếu có ba vật dụng có chi phí cá nhân là 10 đô la, 12 đô la và 14 đô la, chi phí trung bình sẽ cho thấy rằng chi phí của tất cả ba vật dụng được coi như là mỗi khoản 12 đô la, là chi phí trung bình của ba mục này.
 
Tính toán chi phí trung bình là:
 
Chi phí hàng hoá sẵn sàng để bán ÷ Tổng số đơn vị bắt đầu từ hàng tồn kho và mua hàng
 
Phương pháp này cũng có thể được sử dụng để xác định số tiền trung bình đầu tư vào mỗi nhóm chứng khoán. Làm như vậy tránh được số lượng công việc lớn hơn cần thiết để theo dõi chi phí của mỗi an ninh cá nhân.
 
Ưu đãi Chi phí Trung bình
 
Chi phí trung bình hoạt động tốt trong các trường hợp sau:
 
Khi khó có thể theo dõi chi phí liên quan đến từng đơn vị. Ví dụ, nó có thể được áp dụng khi các đơn vị cá nhân không thể phân biệt được với nhau.
 
Khi chi phí nguyên vật liệu di chuyển xung quanh điểm chi phí trung bình theo một cách không thể đoán trước, do đó chi phí trung bình rất hữu ích cho mục đích lập kế hoạch dài hạn (chẳng hạn như trong việc phát triển ngân sách ).
 
Khi có khối lượng lớn các vật phẩm tương tự di chuyển qua hàng tồn kho , nếu không sẽ đòi hỏi thời gian đáng kể cho nhân viên để theo dõi trên cơ sở cá nhân.
 
Ngoài ra, phương pháp này đòi hỏi ít lao động, và do đó là một trong những phương pháp luận kế toán chi phí thấp nhất để duy trì.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Nhược điểm Chi phí trung bình

Chi phí trung bình không hoạt động tốt trong các trường hợp sau:
 
Khi các đơn vị trong một lô không giống nhau, và do đó không thể được đối xử một cách giống nhau cho mục đích tính chi phí.
Khi hàng tồn kho là duy nhất và / hoặc đắt tiền; trong những trường hợp này, nó chính xác hơn để theo dõi chi phí trên cơ sở mỗi đơn vị.
 
Khi có xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt trong chi phí sản phẩm, chi phí bình quân không cho thấy rõ chi phí gần đây nhất trong chi phí bán hàng . Thay vào đó, trung bình, nó thể hiện một chi phí có thể liên quan chặt chẽ hơn đến giai đoạn một thời gian trong quá khứ.
Nhược điểm Chi phí trung bình là gì? ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn