GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Phương sai hiệu quả là gì?

 
Phương sai hiệu quả là sự khác biệt giữa việc sử dụng đơn vị thực tế của một cái gì đó và số tiền dự kiến ​​của nó. Số tiền dự kiến ​​thường là số lượng tiêu chuẩn của vật liệu trực tiếp, lao động trực tiếp, thời gian sử dụng máy, v.v. được gán cho một sản phẩm. Tuy nhiên, phương sai hiệu quả cũng có thể được áp dụng cho các dịch vụ. Ví dụ, một phương sai hiệu quả có thể được tính toán cho số giờ cần thiết để hoàn thành một cuộc kiểm toán so với số tiền ngân sách.
 
Phương sai hiệu quả thường được tính riêng cho từng chi phí sau:
 
Vật liệu trực tiếp . Đây được gọi là phương sai sản lượng vật liệu và được tính như sau: (Sử dụng đơn vị thực tế - Sử dụng đơn vị tiêu chuẩn) x Chi phí tiêu chuẩn trên mỗi đơn vị
 
Lao động trực tiếp . Đây được gọi là phương sai hiệu quả lao động, và có liên quan về mặt kỹ thuật nhiều hơn đến việc sử dụng vật liệu hơn là hiệu quả. Nó được tính như sau: (Giờ thực tế - Giờ chuẩn) x Giá cước chuẩn
 
Overhead . Đây được gọi là phương sai hiệu quả trên không, và được tính như sau: (Giờ thực tế - Giờ chuẩn) x Tỷ lệ phí tiêu chuẩn
Một thành phần quan trọng khác của bất kỳ phương sai hiệu quả nào là cơ sở mà tiêu chuẩn được thiết lập. Ví dụ, số lượng đơn vị vật liệu trực tiếp có thể giả định sự vắng mặt của phế liệu, trong thực tế, một lượng phế liệu tiêu chuẩn thường được thực hiện, gây ra một phương sai hiệu quả tiêu cực liên tục.
 
Đây sẽ là một tiêu chuẩn lý thuyết, mà chỉ có thể được đáp ứng nếu hoàn cảnh tối ưu. Hoặc, một tiêu chuẩn thực tế có thể được sử dụng kết hợp các mức độ không hiệu quả hợp lý và gần với kết quả thực tế. Nói chung, cách tiếp cận thứ hai là thích hợp hơn, nếu chỉ để tránh một loạt các biến thiên hiệu quả tiêu cực.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 

Tỷ lệ hiệu quả là gì?

 
Tỷ lệ hiệu quả đo lường khả năng của một doanh nghiệp để sử dụng tài sản và nợ của nó để tạo ra doanh thu. Một tổ chức có hiệu quả cao đã giảm thiểu đầu tư ròng vào tài sản, và do đó đòi hỏi ít vốn và nợ hơn để duy trì hoạt động. Trong trường hợp tài sản, tỷ lệ hiệu quả so sánh tập hợp tài sản tổng hợp với doanh thu hoặc giá vốn hàng bán. Trong trường hợp nợ phải trả, tỷ lệ hiệu quả chính so sánh các khoản phải trả cho tổng số lần mua từ các nhà cung cấp. Sau đây được coi là tỷ lệ hiệu quả:
 
Doanh thu phải thu . Được tính bằng doanh thu tín dụng chia cho các khoản phải thu trung bình . Một tỷ lệ doanh thu cao có thể đạt được bằng cách chọn lọc về chỉ đối phó với khách hàng cao cấp, cũng như bằng cách hạn chế số lượng tín dụng được cấp và tham gia vào các hoạt động thu gom tích cực.
 
Doanh thu hàng tồn kho . Được tính bằng giá vốn hàng bán chia cho khoảng không quảng cáo trung bình. Tốc độ doanh thu cao có thể đạt được bằng cách giảm thiểu mức tồn kho, sử dụnghệ thống sản xuất chỉ trong thời gian và sử dụng các bộ phận chung cho tất cả các sản phẩm được sản xuất, cùng với các phương pháp khác.
 
Doanh thu tài sản cố định . Được tính bằng doanh thu chia cho tài sản cố định trung bình. Tỷ lệ doanh thu cao có thể đạt được bằng cách thuê ngoài sản xuất nhiều tài sản hơn cho các nhà cung cấp, duy trì mức độ sử dụng thiết bị cao và tránh đầu tư vào các thiết bị quá đắt.
 
Doanh thu phải trả của tài khoản . Được tính bằng tổng số lần mua hàng từ các nhà cung cấp chia cho các khoản phải trả trung bình . Các thay đổi đối với tỷ lệ này bị giới hạn bởi các điều khoản thanh toán cơ bản được thỏa thuận với các nhà cung cấp.
 
Tỷ lệ hiệu quả được sử dụng để đánh giá việc quản lý doanh nghiệp. Nếu tỷ lệ liên quan đến tài sản cao, điều này ngụ ý rằng nhóm quản lý có hiệu quả trong việc sử dụng số lượng tài sản tối thiểu liên quan đến số tiền bán hàng nhất định. Ngược lại, một tỷ lệ trách nhiệm thấp liên quan đến hiệu quả quản lý, vì các khoản phải trả đang được kéo dài.
 
Việc sử dụng các tỷ lệ hiệu quả có thể có tác động tiêu cực đến một doanh nghiệp. Ví dụ: tỷ lệ doanh thu trách nhiệm thấp có thể liên quan đến việc trì hoãn thanh toán có chủ ý trong quá khứ, điều này có thể dẫn đến việc công ty bị nhà cung cấp từ chối tín dụng thêm. Ngoài ra, mong muốn đạt được tỷ lệ tài sản cao có thể thúc đẩy quản lý cắt giảm các khoản đầu tư cần thiết vào tài sản cố định, hoặc để tồn kho thành phẩm với khối lượng thấp giao hàng cho khách hàng bị trì hoãn. Do đó, sự chú ý quá mức đến các tỷ lệ hiệu quả có thể không mang lại lợi ích lâu dài cho một doanh nghiệp.
 
Công thức tính hiệu quả
 
Các hiệu quả phương trình là một sự so sánh của sản lượng công việc từ một hoạt động vào đầu vào công việc để mà hoạt động tương tự. Số lượng "công việc" có thể ám chỉ thời gian, công sức, năng lực , hoặc nhiều vật dụng hữu hình hơn. Một mức độ hiệu quả cao ngụ ý một lượng nhỏ thời gian, công sức, công suất, vật liệu lãng phí và nhiều thứ khác. Điều này có thể chuyển thành mức sinh lời cao trong một doanh nghiệp.
 
Công thức hiệu quả là:
 
(Đầu ra công việc ÷ Đầu vào công việc) x 100%
 
Sản lượng công việc trong định nghĩa này được coi là số lượng công việc hữu ích - nghĩa là, tất cả phế liệu , hư hỏng và chất thải được loại trừ khỏi tử số. Công thức hiệu quả có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như để kiểm tra hiệu quả của động cơ và trong việc định lượng sử dụng năng lượng. Khái niệm này đã được chính thức hóa triệt để nhất trong kế toán chi phí . Ví dụ:
 
Phương sai hiệu quả lao động . Đây là giờ làm việc thực tế trừ đi số giờ tiêu chuẩn làm việc, nhân với chi phí lao động tiêu chuẩn mỗi giờ.
 
Phương sai năng suất vật liệu . Đây là số đơn vị thực tế được sử dụng trừ đi số tiền tiêu chuẩn dự kiến ​​sẽ được sử dụng, nhân với chi phí tiêu chuẩn cho mỗi đơn vị.
 
Biến hiệu quả trên không thay đổi . Đây là sự khác biệt giữa số giờ thực tế và số giờ tiêu chuẩn đã làm việc, nhân với tỷ lệ chi phí tiêu chuẩn. Một số cơ sở phân bổ khác ngoài giờ làm việc có thể được sử dụng cho phân bổ này.
 
Tóm lại, khái niệm chung của phương trình hiệu quả có thể được áp dụng cho nhiều lĩnh vực cụ thể. Trong các khu vực đó, nó có thể được xác định hoặc đặt tên khác nhau.
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn