GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Phương thức lãi suất hiệu quả

Phương pháp lãi suất hiệu quả là một kỹ thuật tính lãi suất thực tế trong một khoảng thời gian dựa trên số tiền của giá trị sổ sách của một công cụ tài chính vào đầu kỳ kế toán. Do đó, nếu giá trị sổ sách của một công cụ tài chính giảm, thì số tiền lãi liên quan cũng vậy; nếu giá trị sổ sách tăng, thì số tiền lãi có liên quan cũng vậy. Phương pháp này được sử dụng để tính phí bảo hiểm trái phiếu và chiết khấu. Phí bảo hiểm trái phiếu xảy ra khi các nhà đầu tư sẵn sàng trả nhiều hơn mệnh giá của một trái phiếu, bởi vì lãi suất đã nêu của nó cao hơn tỷ giá thị trường hiện hành. Một khoản chiết khấu trái phiếu xảy ra khi các nhà đầu tư chỉ sẵn sàng trả ít hơn mệnh giá của một trái phiếu, bởi vì lãi suất đã nêu của nó thấp hơn lãi suất thị trường hiện hành.
 
Phương pháp lãi suất hiệu quả là thích hợp hơn với phương pháp đường thẳng tính phí bảo hiểm và chiết khấu trên các công cụ tài chính, bởi vì phương pháp hiệu quả là chính xác hơn đáng kể theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, cũng khó tính toán hơn phương pháp đường thẳng, vì phương pháp hiệu quả phải được tính toán lại hàng tháng, trong khi phương pháp đường thẳng tính phí cùng một số tiền trong mỗi tháng. Do đó, trong trường hợp số tiền chiết khấu hoặc phí bảo hiểm là không quan trọng, thay vào đó, có thể chấp nhận sử dụng phương pháp đường thẳng. Đến cuối kỳ tính khấu hao, số tiền được phân bổ theo phương pháp đường thẳng và lãi suất hiệu quả sẽ giống nhau.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Nếu một thực thể mua hoặc bán một công cụ tài chính với số tiền khác với số tiền mặt của nó, điều này có nghĩa là lãi suất mà nó thực sự kiếm được hoặc trả tiền đầu tư khác với lãi suất đã trả trên công cụ tài chính. Ví dụ: nếu một công ty mua một công cụ tài chính với số tiền $ 95.000 có số tiền mặt là $ 100,000 và trả lãi là $ 5,000 thì lãi suất thực tế của khoản đầu tư đó là $ 5,000 / $ 95,000 hoặc 5,26%.
 
Theo phương pháp lãi suất hiệu quả, lãi suất hiệu quả , là một thành phần quan trọng của việc tính toán, giảm giá dự kiến ​​dòng tiền trong tương lai và dòng chảy dự kiến ​​trong suốt cuộc đời của một công cụ tài chính. Tóm lại, thu nhập lãi hoặc chi phí được ghi nhận trong kỳ báo cáo là lãi suất thực tế nhân với số tiền mang của một công cụ tài chính.
 
Ví dụ, Công ty thiết kế Muscle, công ty sản xuất thiết bị nâng trọng lượng cho các cửa hàng bán lẻ, mua lại một trái phiếu có số tiền gốc là $ 1,000, mà công ty phát hành sẽ thanh toán trong ba năm. Trái phiếu có lãi suất coupon là 5%, được trả vào cuối mỗi năm. Cơ bắp mua trái phiếu với giá 900 đô la, mức chiết khấu 100 đô la từ số tiền mặt 1.000 đô la. Cơ bắp phân loại đầu tư là tổ chức đến ngày đáo hạn và ghi lại mục nhập sau:
 
  Ghi nợ tín dụng
Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 900
     Tiền mặt 900
 
Dựa trên khoản thanh toán 900 đô la để mua trái phiếu, ba khoản thanh toán lãi suất là 50 đô la mỗi lần và thanh toán gốc là 1.000 đô la khi đáo hạn, Cơ sở nhận được lãi suất hiệu quả là 8,95%. Sử dụng tỷ lệ này, bộ điều khiển của Muscle tạo ra bảng phân bổ sau đây cho chiết khấu trái phiếu:
 
 
 
 
Năm
(A) 
Bắt đầu 
chi phí khấu hao (B) 
lãi và 
Principal 
Thanh toán
(C) 
Thu nhập lãi suất 
[A x 8.95%] (D) 
Chiết khấu khấu 
hao nợ 
[C - B]
Kết thúc 
chi phí khấu hao 
[A + D]
1 900 50 81 31 931
2 931 50 83 33 964
3 964 1.050 86 36 1.000
 
Sử dụng bảng, bộ điều khiển của Muscle ghi lại các mục nhật ký sau đây trong mỗi ba năm tiếp theo:
 
Năm 1:
 
  Ghi nợ tín dụng
Tiền mặt 50
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 31
     Thu nhập lãi 81
 
Năm 2:
 
  Ghi nợ tín dụng
Tiền mặt 50
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 33
     Thu nhập lãi 83
 
Năm 3:
 
  Ghi nợ tín dụng
Tiền mặt 1.050
     Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 964
     Thu nhập lãi 86
 
Điều khoản tương tự
 
Phương thức lãi suất hiệu quả còn được gọi là phương pháp lãi suất hiệu quả .
 

Lãi suất thực tế

 
Lãi suất hiệu quảlãi suất thực tế kiếm được trên khoản đầu tư hoặc khoản vay trong suốt một năm, kết hợp với tác động của lãi kép . Như vậy, một khoản đầu tư có lãi suất danh nghĩa ( 5%) có thể thực sự có lãi suất hiệu quả cao hơn, một khi tác động của lãi kép được cộng vào tính lãi.
 
Khái niệm này hữu ích cho việc đo lường lợi nhuận trên các công cụ tài chính có các thuật ngữ khác nhau. Ví dụ, lãi suất hiệu dụng có thể được sử dụng để so sánh lợi tức trên khoản vay hàng tháng với một hợp đồng hàng quý hoặc để so sánh lợi nhuận trên một trái phiếu được giảm giá từ số tiền mặt của nó với số tiền đã mua tại một cao cấp. Việc tính toán lãi suất hiệu quả là:
 
(1 + (tỷ lệ danh nghĩa / số chu kỳ lãi kép)) ^ (số chu kỳ kép) - 1
 
Hai nguyên tắc cơ bản cần lưu ý khi so sánh lợi nhuận trên các công cụ tài chính là:
 
Kết quả gộp thường xuyên hơn dẫn đến lãi suất hiệu quả cao hơn
 
Khoản chiết khấu lớn hơn từ số tiền mặt của một khoản đầu tư dẫn đến lãi suất hiệu quả cao hơn

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn