GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp

Tái cơ cấu quy trình nghiệp vụ (BPR) sẽ cải tiến luồng công việc để tối ưu hóa quy trình và loại bỏ các hoạt động không có giá trị. Một dự án tái thiết toàn diện có thể dẫn đến việc thay thế toàn bộ quy trình hiện có . Thông thường, một dự án như vậy tích hợp đầy đủ việc sử dụng công nghệ thông tin mới nhất, để tự động hóa có thể thay thế cho lao động thủ công.
 
Một khái niệm nền tảng cơ bản của quá trình tái cấu trúc quy trình kinh doanh là một quy trình hiện tại có thể phải hoàn toàn bị rách nát và thay thế. Bằng cách đó, một tổ chức có thể phân phối với các khái niệm cũ về cách giao dịch phải được xử lý có nhiều cơ sở theo truyền thống hơn so với thực tế của một doanh nghiệp nên cạnh tranh như thế nào.
 
Vấn đề chính của BPR là loại thay đổi căn bản là kết quả bình thường của quá trình này rất khó áp đặt đối với một tổ chức. Vấn đề là đặc biệt khó khăn khi một loạt các thay đổi BPR được yêu cầu, vì chúng có thể dẫn đến giảm đáng kể dẫn đến cuộc nổi dậy của nhân viên. Một kết quả điển hình là một nhóm ban đầu của sự thay đổi BPR, sau đó nỗ lực trồi lên và cuối cùng bị bỏ rơi. Do tính chất cơ bản của BPR, nó hoạt động tốt nhất trong môi trường nơi nhân viên hiểu rằng một công ty phải đối mặt với phá sản nếu không thể sửa chữa lại hệ thống của mình để đáp ứng hoặc vượt quá hiệu suất của đối thủ cạnh tranh.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Ví dụ về chuyển đổi BPR thành công là:
 
Kế toán chi phí . Một công ty đau đớn biên dịch chi phí cho hàng thành phẩm dựa trên từng hạng mục trong một đợt sản xuất. Một nỗ lực tái tổ chức thực hiện việc sử dụng backflushing , nơi chi phí là tự động, dựa trên số lượng các đơn vị sản xuất và hóa đơn cho các vật phẩm sản xuất.
 
Các khoản phải trả . Một công ty chỉ thanh toán cho nhà cung cấp sau mộtquá trình kết hợp khó khăn ba chiều , nơi các hóa đơn của nhà cung cấp được so sánh với việc nhận được các tài liệu và các đơn hàng mua. Một nỗ lực tái cơ cấu sẽ tự động trả cho nhà cung cấp, dựa trên số lượng hàng hoá sản xuất mà bộ phận của chúng được sử dụng. Giá được thanh toán dựa trên đơn đặt hàng ủy quyền. Không cần hóa đơn của nhà cung cấp, hoặc thậm chí sẽ được chấp nhận.
 
Biên chế . Một công ty trả cho nhân viên của mình séc, đòi hỏi phải gửi thư qua đêm cho nhân viên xa xôi và nhân viên đó được liên lạc sau nếu họ không nhận séc. Một dự án tổ chức lại dự án sẽ loại bỏ các kiểm tra về thẻthanh toánvàcác khoản thanh toán điện tử ACH , do đó loại bỏ tất cả các chi phí liên quan đến séc.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn