GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

REPLACE Function (Worksheet)

 
Việc thay thế chức năng thay thế một phần của chuỗi văn bản bằng một chuỗi văn bản mới, dựa trên số quy định của ký tự và bắt đầu từ một vị trí xác định.
 
Cú pháp: REPLACE (OLD_TEXT, START_NUMBER, number_of_chars, văn bản mới) .
 
Nó là cần thiết để xác định tất cả các đối số. Các OLD_TEXT đối số là chuỗi văn bản mà bạn muốn thay thế bằng văn bản mới. Các START_NUMBER đối số là vị trí của các nhân vật trong OLD_TEXT, mà bạn muốn thay thế (tức là. Vị trí của các nhân vật đầu tiên mà từ đó thay thế nên bắt đầu).
 
Chức vụ là số ký tự, ký tự đầu tiên là số 1 & incrementing về phía bên phải. Các number_of_chars là số charactres đó sẽ được thay thế trong OLD_TEXT (với văn bản mới). Các văn bản mới là chuỗi văn bản sẽ thay thế các nhân vật trong OLD_TEXT.
 
Ngoài ra còn có một chức năng thay thế trong VBA , mà không được thảo luận ở đây. Tham khảo phần VBA của chúng tôi để biết chi tiết.
 
 
Thí dụ:
 
Ô A2 chứa chuỗi văn bản "Australia".
 
= REPLACE (A2,8,2, "Á")
 
Trả "Úc". Thay thế 2 ký tự, bắt đầu với số lượng nhân vật 8, với "Châu Á".

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn