GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Rủi ro kiểm toán là gì?

 
Rủi ro kiểm toán là rủi ro mà kiểm toán viên sẽ không phát hiện ra sai sót hoặc gian lận trong khi kiểm tra các báo cáo tài chính của khách hàng. Kiểm toán viên có thể tăng số lượng các thủ tục kiểm toán để giảm mức độ rủi ro kiểm toán. Giảm rủi ro kiểm toán ở mức khiêm tốn là một phần quan trọng của chức năng kiểm toán vì người sử dụng báo cáo tài chính dựa vào sự bảo đảm của kiểm toán viên khi họ đọc báo cáo tài chính của một tổ chức.
 
Ba loại rủi ro kiểm toán như sau:
 
Kiểm soát rủi ro . Đây là nguy cơ gây hiểu nhầm về chất liệu tiềm năng sẽ không được phát hiện hoặc ngăn chặn bởi hệ thống kiểm soát của khách hàng.
 
Nguy cơ phát hiện . Đây là rủi ro mà các thủ tục kiểm toán đã sử dụng không thể phát hiện được sự sai sót trọng yếu.
 
Nguy cơ tự nhiên . Đây là rủi ro mà báo cáo tài chính của khách hàng có thể bị đánh giá sai.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Báo cáo kiểm toán là gì?

 
Báo cáo kiểm toán là một ý kiến ​​bằng văn bản của kiểm toán viên về báo cáo tài chính của một đơn vị . Báo cáo được viết bằng một định dạng chuẩn, như được yêu cầu bởi các tiêu chuẩn kiểm toán được chấp nhận rộng rãi (GAAS). GAAS yêu cầu hoặc cho phép các biến thể nhất định trong báo cáo, tùy thuộc vào hoàn cảnh của công việc kiểm toán mà kiểm toán viên tham gia. Các biến thể báo cáo sau đây có thể được sử dụng:
 
Một ý kiến ​​sạch sẽ , nếu các báo cáo tài chính là một sự trình bày hợp lý về tình hình tài chính của một thực thể.
 
Một ý kiến ​​có thẩm quyền , nếu có bất kỳ hạn chế về phạm vi nào được áp dụng đối với công việc của kiểm toán viên.
 
Một ý kiến ​​trái chiều , nếu các báo cáo tài chính đã được misstated.
 
Một tuyên bố phủ nhận quan điểm, có thể được kích hoạt bởi một số tình huống. Ví dụ, kiểm toán viên có thể không độc lập, hoặc có một vấn đề liên quan đến hoạt động với kiểm toán viên.
 
Báo cáo kiểm toán điển hình bao gồm ba đoạn, bao gồm các chủ đề sau:
 
Trách nhiệm của kiểm toán viên và việc quản lý của đơn vị.
 
Phạm vi kiểm toán.
 
Ý kiến ​​kiểm toán của các báo cáo tài chính của đơn vị.
 
Báo cáo kiểm toán được phát hành cho người sử dụng báo cáo tài chính của một đơn vị. Người sử dụng có thể dựa vào báo cáo này làm bằng chứng cho thấy một bên thứ ba có hiểu biết đã điều tra và đưa ra ý kiến ​​về báo cáo tài chính. Một báo cáo kiểm toán có chứa một ý kiến ​​sạch sẽ được yêu cầu bởi nhiều người cho vay trước khi họ sẽ cho vay vốn để kinh doanh. Cũng cần thiết cho một thực thể công khai đính kèm bản báo cáo kiểm toán có liên quan vào các báo cáo tài chính trước khi nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Chứng khoán .
 
Báo cáo kiểm toán là gì? ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn