GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Rủi ro kinh doanh là gì?

 
Rủi ro kinh doanh là khả năng hoạt động của tổ chức hoặc môi trường cạnh tranh sẽ làm cho nó tạo ra những kết quả tài chính tồi tệ hơn dự kiến. Sau đây là tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến rủi ro kinh doanh:
 
Lượng cạnh tranh hoặc cạnh tranh tiềm ẩn
 
Sự ổn định của thị phần của một công ty
 
Nguy cơ kiện tụng và khả năng giảm thiểu tổn thất này
 
Số lượng quy định của chính phủ
 
Sự ổn định của các điểm giá sản phẩm
 
Sự ổn định của giá nguyên liệu
 
Tác động của sự suy giảm trong điều kiện kinh tế chung
 
Một thực thể có nguy cơ kinh doanh cao cần được vận hành một cách bảo thủ hơn để tránh nguy cơ thất bại. Điều này có nghĩa là giữ mức nợ ở mức thấp nhất có thể. Nếu có nhu cầu cấp kinh phí bổ sung và rủi ro kinh doanh cao thì ban quản lý nên thích sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Giao dịch kinh doanh

Giao dịch kinh doanh là sự kiện kinh tế với bên thứ ba được ghi trong hệ thống kế toán của một tổ chức . Một giao dịch như vậy phải được đo bằng tiền. Ví dụ về các giao dịch kinh doanh là:
 
Mua bảo hiểm từ một công ty bảo hiểm
 
Mua hàng tồn kho từ nhà cung cấp
 
Bán hàng cho khách hàng bằng tiền mặt
 
Bán hàng cho khách hàng về tín dụng
 
Trả lương cho nhân viên
 
Lấy khoản vay từ người cho vay
 
Bán cổ phần cho nhà đầu tư
 
Các giao dịch kinh doanh có khối lượng lớn có thể được ghi vào một tạp chí đặc biệt, chẳng hạn như tạp chí mua hàng hoặc tạp chí bán hàng . Một khi các giao dịch kinh doanh được nhập vào các tạp chí này, chúng được tổng hợp định kỳ và được đưa vào sổ cái chung . Các giao dịch thấp hơn được đăng trực tiếp vào sổ cái. Các giao dịch này cuối cùng được tóm tắt thành các báo cáo tài chính của công ty .
 
Giao dịch kinh doanh phải luôn được hỗ trợ bởi một tài liệu nguồn . Ví dụ, mua hàng tồn kho từ nhà cung cấp có thể được hỗ trợ bởi một đơn đặt hàng , trong khi việc thanh toán tiền lương cho nhân viên có thể được hỗ trợ bởi biểu mẫu.
Giao dịch kinh doanh là gì? ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn