GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Sơ đồ kế toán tài khoản 331 – Phải trả cho người bán

Tài khoản 331: Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người bán TSCĐ, BĐSĐT, các khoản đầu tư tài chính theo hợp đồng kinh tế đã ký kết
 
Chắc chắn kế toán biết được đây là công việc chính hàng ngày của các bạn..nhưng các nghiệp vụ của nó rất nhiều, liên quan đến rất nhiều tài khoản kế toán khác nhau..tự đặt cho mình câu hỏi làm sao hiểu nhanh hơn, ghi nhớ tốt hơn...dưới đây Sơ đồ kế toán tài khoản 331 – Phải trả cho người bán được ĐÀO TẠO KẾ TOÁN  thiết kế toán, chia sẻ cho các bạn tham khảo, ghi nhớ nhanh nhất.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Dưới đây là toàn bộ các nghiệp vụ, sơ đồ tài khoản liên quan Sơ đồ kế toán tài khoản 331 – Phải trả cho người bán theo thông tư 133 và thông tư 200 BTC:
 
Sơ đồ kế toán tài khoản 331 – Phải trả cho người bán
 

tài khoản 331 theo thông tư 200

tài khoản 331 lưỡng tính

sơ đồ chữ t tài khoản 331

số dư cuối kỳ tài khoản 331

tài khoản 3311 là gì

tài khoản 131

xử lý dư nợ tài khoản 331

tài khoản trả trước cho người bán

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn