GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Số nhóm thành các dãy có COUNTIFS

 
Công thức chung 
 
= COUNTIFS ( phạm vi , "> = thấp" , phạm vi , "<= cao" )
 
Giải trình 
 
Để nhóm dữ liệu số vào các dãy, bạn có thể xây dựng bảng tóm tắt và sử dụng COUNTIFS để đếm các giá trị tại mỗi ngưỡng.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Trong ví dụ hiển thị, chúng tôi có một danh sách các tên và độ tuổi và đang sử dụng chức năng COUNTIFs để tạo ra một đếm các độ tuổi thành 6 dấu ngoặc đơn. Công thức trong tế bào F5 là:
 
so-nhom-thanh-cac-day-co-countifs
 
= COUNTIFS ( độ tuổi , "> 20" , độ tuổi , "<= 29" )
 
Công thức này hoạt động như thế nào
 
Phạm vi được gọi là "độ tuổi" đề cập đến C5: C304.
 
Chức năng COUNTIFS cho phép bạn đếm các giá trị đáp ứng nhiều tiêu chí với một mối quan hệ VÀ (tức là tất cả các tiêu chuẩn phải là đúng).
 
Trong trường hợp này, chúng tôi muốn nhóm các dữ liệu theo độ tuổi vào khung 10 năm, vì vậy chúng tôi sử dụng COUNTIFS như sau trong cột F:
 
= COUNTIFS ( độ tuổi , "> 20" , độ tuổi , "<= 29" )  //  20 - 29 
 
= COUNTIFS ( độ tuổi , "> 30" , độ tuổi , "<= 39" )  //  30 - 39 
 
= COUNTIFS ( lứa tuổi , "> 40 tuổi" , độ tuổi , "<= 49" )  //  40 - 49
 
Đối với khung cuối cùng, 70+, chúng ta chỉ sử dụng một tiêu chí:
 
= COUNTIFS ( độ tuổi , > = 70 " )  //  70 +
 
Dải động
 
Để hiển thị các giá trị phạm vi trên trang tính, nơi chúng có thể dễ dàng thay đổi, bạn có thể tham gia tham chiếu đến các toán tử logic với sự nối tiếp như sau:
 
= COUNTIFS ( độ tuổi , "> =" $ A1 , độ tuổi , "<=" & B1 )
 
Công thức này tính lớn hơn hoặc bằng (> =) giá trị trong A1 và nhỏ hơn hoặc bằng (> =) giá trị trong B1.
 
Với một Pivot Table
Pivot Tables cung cấp tự động nhóm các phạm vi iton. Xem video này để xem ví dụ tương tự .

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn