GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Sử dụng SUMIF để tính tổng số cho phạm vi ngày

Đối với Excel 2003 và các phiên bản tai nghe, bạn có thể sử dụng hàm SUMIF để tính tổng số dựa trên một tiêu chí duy nhất. Chúng tôi sẽ sử dụng một công thức SUMIF để tổng tất cả các đơn vị có ngày bán hàng là:
 
vào hoặc sau ngày bắt đầu
Sau đó, chúng tôi sẽ sử dụng công thức SUMIF khác để trừ bất kỳ giá trị nào có ngày
 
sau ngày Kết thúc.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
 
Đây là công thức được nhập vào ô D5:
 
= SUMIF ( $ A $ 2: $ A $ 9 , "> =" & $ D $ 2 , $ B $ 2: $ B $ 9 ) 
 
- SUMIF ( $ A $ 2: $ A $ 9 , ">" & $ E $ 2 , $ B $ 2 : $ B $ 9 )
 
Phạm vi, $ A $ 2: $ A $ 9 , chứa các số mà chúng tôi muốn tính tổng.
 
Tiêu chí, "> =" & $ D $ 2 , là phạm vi có ngày Bắt đầu và toán tử sử dụng với giá trị đó (lớn hơn hoặc bằng)
 
Phạm vi, $ B $ 2: $ B $ 9 , là phạm vi để kiểm tra ngày
 
Tiêu chí, ">" & $ E $ 2 , là phạm vi có ngày Kết thúc và toán tử sử dụng với giá trị đó (lớn hơn)
 
su-dung-sumif-de-tinh-tong-so-cho-pham-vi-ngay
 
Trong ví dụ này, kết quả cho phạm vi ngày đã chọn là tổng cộng 494 đơn vị đã bán. Để xác minh, bạn có thể chọn các ô B3: B6 và xem tổng số được hiển thị trong Thanh trạng thái của Excel.
 
su-dung-sumif-de-tinh-tong-so
 
Để có được tổng số đơn vị cho một phạm vi ngày khác nhau, hãy thay đổi ngày bắt đầu trong ô D2 và / hoặc ngày kết thúc trong ô E2.

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn