GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Sự khác nhau giữa kế toán và sổ sách kế toán là gì?

 
Một câu hỏi chung là liệu có bất kỳ sự khác biệt giữa kế toán và sổ sách kế toán. Chúng tôi sẽ bắt đầu với sổ sách kế toán, vì cơ bản nó là một tập hợp con của các chủ đề lớn của kế toán. Sổ sách kế toán là Ghi nhận các giao dịch kế toán cơ bản, chẳng hạn như:
 
Xuất hoá đơn gtgt cho khách hàng
Ghi hóa đơn từ nhà cung cấp
Ghi biên lai thu tiền từ khách hàng
Trả tiền nhà cung cấp
Thay đổi ghi trong hàng tồn kho
Chế biến lương
Xử lý các giao dịch tiền mặt
 
 
Các giao dịch này là cơ khí trong tự nhiên; đó là, nhân viên kế toán sau một bộ quy định các thủ tục trên cơ sở lặp đi lặp lại để ghi lại một hoạt động phổ biến. Những nhiệm vụ kế toán phổ biến là hoàn toàn thích hợp cho các nhu cầu kế toán của một doanh nghiệp nhỏ.
 
Một nhân viên kế toán có thể lập báo cáo tài chính từ các giao dịch vừa mô tả. Tuy nhiên, các báo cáo tài chính sẽ không chính xác đến mức độ nào, bởi vì họ sẽ không bao gồm các hành động bổ sung sau đó thường được xử lý bằng một kế toán.
 
Trường rộng hơn của kế toán bao gồm việc sử dụng các phương pháp trích trước. Ngoài ra, kế toán bao gồm các hoạt động sau:
 
Tạo các biểu đồ của tài khoản
Thiết lập các sổ kế toán tổng
Thiết kế các báo cáo tài chính
Phát hành báo cáo quản lý tùy chỉnh để giải quyết các vấn đề cụ thể
Thay đổi sự phân loại hay Ghi nhận các giao dịch để đáp ứng các tiêu chuẩn kế toán nhất định
Tạo một ngân sách và so sánh nó với kết quả thực tế
Lập tờ khai thuế từ các thông tin tài chính
Tạo một tập các điều khiển trong đó các hệ thống tài chính hoạt động
Thiết kế một bản ghi chép, lưu trữ, tài liệu và hệ thống tiêu hủy
 
Thông thường, có ít nhất một nhân viên kế toán được đào tạo chịu trách nhiệm cho các hoạt động kế toán của một môi trường kinh doanh có quy mô lớn, và những người thiết lập các thủ tục mà sau đó được theo sau bởi một số lượng lớn các kế toán sổ sách.
 
Trong ngắn hạn, sự khác biệt giữa kế toán và sổ sách kế toán là kế toán tập trung vào các giao dịch kinh doanh lặp đi lặp lại, và do đó là một tập hợp con của tập hợp lớn hơn nhiều các nhiệm vụ mà có thể được bao phủ bởi kế toán.
 
Cũng có sự khác biệt đáng kể giữa các vị trí nhân viên kế toán và kế toán. Vai trò nhân viên kế toán là trên diện rộng, với một người thường xử lý tất cả các giao dịch kế toán cho một doanh nghiệp nhỏ. Các nhân viên kế toán có xu hướng được rất nhiều kinh nghiệm, nhưng có nhiều khả năng bị thiếu trong đào tạo kế toán chính thức. Một nhân viên kế toán với rất nhiều trách nhiệm có thể được gọi là một nhân viên kế toán đầy đủ phí. Ngược lại, các kế toán viên có nhiều khả năng để làm việc riêng trên một khu vực cụ thể, chẳng hạn như tài sản cố định hoặc các sổ cái, và có nhiều khả năng được đào tạo chính quy trong các chức năng kế toán. Ngoài ra còn có một con đường sự nghiệp kế toán, dẫn đến các bộ điều khiển và bộ điều khiển vị trí trợ lý.
 
>> Tham khảo thêm :
 
 
 
 
Chúc bạn thành công !
 
ghi sổ kế toán ; ghi sổ kế toán là gì ; so sánh kiểm toán và kế toán ; nghề kiểm toán là gì ; học kiểm toán ra trường làm gì ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn