GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Sự khác biệt giữa tổng lợi nhuận gộp và lãi ròng

Để tính tổng lợi nhuận gộp , trừ đi giá vốn hàng bán từ doanh thu của công ty ; sau đó chia cho doanh thu. Nếu một công ty bán hàng với giá 100 đô la và trả 70 đô la để sản xuất những hàng hóa đó, biên lợi nhuận gộp của công ty là 30%.
 
Để tính tỷ suất lợi nhuận ròng , lấy tổng lợi nhuận và trừ đi hoạt động và tất cả các chi phí khác, chẳng hạn như thuế và lãi được trả nợ. Sau đó chia cho doanh thu. Nếu cùng một công ty có chi phí hoạt động, thuế và lãi suất là 20 đô la, biên lợi nhuận ròng của nó là 10%.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Trong khi biên lợi nhuận gộp cung cấp một dấu hiệu chung về khả năng sinh lời, biên lợi nhuận ròng là một thước đo chính xác hơn. Tăng doanh thu không nhất thiết tạo ra sự gia tăng lợi nhuận. Biên lợi nhuận ròng cho thấy tỷ lệ doanh thu phản ánh lợi nhuận của mỗi công ty trên mỗi đô la doanh thu.
 
Các nhà đầu tư sử dụng cả hai tỷ lệ này để đánh giá sức khỏe tài chính của công ty. Nhưng tỷ suất lợi nhuận ròng là một bức tranh rõ ràng hơn về tổng chi phí so với doanh thu. Thông thường, các công ty tìm thấy nó dễ dàng hơn để tăng lợi nhuận bằng cách giảm chi phí hơn là tăng doanh thu. 
 

Bình luận

Vuong Văn vượng
2018-10-26 18:12:55

xây vi phạm hoá đơn Bổ sung thể biên bản kiểm phiếu loại tốt hơn như thực thể hoàn thuế tai bắc ninh loại tốt thực thể kiểm tra sổ sách ở hưng yên loại tốt tất cả bàn giao máy móc sửa của thanh lý tài sản mở

Vuong Văn vượng
2019-01-11 03:36:25

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn