GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

SUMIFS Với nhiều tiêu chí AND / OR

 
Trong danh sách dưới đây, bạn có thể sử dụng công thức SUMIFS để tổng số hàng nơi thành phố là New York VÀ Category là Bars. Công thức trong ô G9 sẽ là:
 
= SUMIFS (D4: D15, B4: B15, G4, C4: C15, G6)
 
sumifs-voi-nhieu-tieu-chi-and-or
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
 
Thay vì chỉ một danh mục, chúng tôi muốn tính tổng số cho hai hoặc nhiều danh mục. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tính tổng số nơi:
 
thành phố là New York VÀ Category là Cookies
 
HOẶC LÀ
 
thành phố là New York VÀ Category là Bars
 
Hai loại được nhập vào các ô G6: G7 trên trang tính.
 
Công thức mảng được nhập
 
Để tính tổng số, chúng tôi sẽ bao hàm công thức SUMIFS bằng hàm SUM và nhập công thức dưới dạng mảng.
 
Chọn ô mà bạn muốn xem tổng số - G9 trong ví dụ này
 
Để bắt đầu công thức, hãy nhập:    = SUM (SUMIFS (
 
Chọn các ô có chứa các giá trị để tính tổng. Trong ví dụ này, các ô D4: D15 sẽ được tổng kết
 
Gõ một dấu phẩy , sau đó chọn các tế bào có chứa các giá trị để kiểm tra các tiêu chí hàng đầu. Trong ví dụ này, các ô B4: B15 sẽ được kiểm tra - chúng chứa các tên thành phố
 
Gõ một dấu phẩy , và sau đó nhấn vào tế bào với tiêu chí hàng đầu - G4
 
Gõ một dấu phẩy , sau đó chọn các tế bào có chứa các giá trị để kiểm tra các tiêu chí thứ hai. Trong ví dụ này, các ô C4: C15 sẽ được kiểm tra - chúng có danh mục
 
Gõ một dấu phẩy , và sau đó chọn các tế bào với các danh sách cho các tiêu chí thứ hai - G6: G7
Kết thúc bằng 2 dấu ngoặc đóng :))
 
Công thức đã hoàn thành trong ô G9 là: 
 
= SUM (SUMIFS (D4: D15, B4: B15, G4, C4: C15, G6: G7))
 
Nhấn các phím Ctrl + Shift + Enter để nhập mảng công thức - kết quả sẽ không chính xác nếu bạn chỉ cần nhấn phím Enter. 
 
Dấu ngoặc nhọn sẽ được tự động thêm vào đầu và cuối của công thức, để cho biết rằng nó được nhập vào mảng. Không tự mình gõ dấu ngoặc này. 

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn