GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

SUMPRODUCT tính nhiều OR tiêu chí

 
Công thức chung 
 
= SUMPRODUCT ( ISNUMBER ( Đội hình thi đấu ( rng1 , { "A" , "B" } , 0 )) * ISNUMBER ( Đội hình thi đấu ( rng2 , { "X" , "Y" , "Z" } , 0 )))
 
Giải trình 
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Để đếm các hàng phù hợp với nhiều tiêu chí OR, bạn có thể sử dụng một công thức dựa trên chức năng SUMPRODUCT.
 
sumproduct-tinh-nhieu-or-tieu-chi
 
Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong F10 là:
 
= SUMPRODUCT ( ISNUMBER ( MATCH ( B5: B11 , { "A" , "B" } , 0 )) * 
ISNUMBER ( MATCH ( C5: C11 , { "X" , "Y" , "Z" } , 0 )) )
 
Công thức này trả về một số hàng trong đó cột là A hoặc B và cột thứ hai là X, Y, hoặc Z.
 
Công thức này hoạt động như thế nào
 
Làm việc từ trong ra ngoài, mỗi tiêu chí được áp dụng với một cấu trúc ISNUMBER + MATCH riêng biệt. Để tạo ra một số hàng trong một cột, trong đó giá trị là A hoặc B chúng ta sử dụng:
 
ISNUMBER ( MATCH ( B5: B11 , { "A" , "B" } , 0 )
 
MATCH tạo một mảng kết quả giống như sau:
 
{ 1 ; 2 ; # N / A ; 1 ; 2 ; 1 ; 2 }
và ISNUMBER chuyển đổi mảng này sang mảng này: 
 
{ TRUE ; TRUE ; FALSE ; TRUE ; TRUE ; TRUE ; TRUE }
 
Để tạo ra một số hàng trong cột thứ hai, trong đó giá trị là X, Y, hoặc Z chúng ta sử dụng:
 
ISNUMBER ( MATCH ( C5: C11 , { "X" , "Y" , "Z" } , 0 ))
 
Sau đó MATCH trả về:
 
{ 1 ; 2 ; 3 ; 3 ; # N / A ; 1 ; 2 }
 
và ISNUMBER chuyển đổi thành:
 
{ TRUE ; TRUE ; TRUE ; TRUE ; FALSE ; TRUE ; TRUE }
 
Hai mảng này được nhân với nhau trong SUMPRODUCT, nó tự động chuyển giá trị TRUE FALSE thành 1 và 0 như là một phần của phép toán.
 
Vì vậy, để hình dung, kết quả cuối cùng có nguồn gốc như thế này:
 
= SUMPRODUCT ( { 1 ; 1 ; 0 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 } * { 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 0 ; 1 ; 1 } ) 
 
= SUMPRODUCT ( { 1 ; 1 ; 0 ; 1 ; 0 ; 1 ; 1 } ) 
 
= 5
Với các tham chiếu tế bào
 
Ví dụ trên sử dụng hằng số mảng mã cố định, nhưng bạn cũng có thể sử dụng tham chiếu ô:
 
= SUMPRODUCT ( ISNUMBER ( MATCH ( B5: B11 , E5: E6 , 0 )) * ISNUMBER ( ĐÓN ( C5: C11 , F5: F7 , 0 )))

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn