GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Tài sản hoạt động trung bình là gì?

 
Tài sản hoạt động trung bình bao gồm số tiền bình thường của những tài sản cần thiết để tiến hành các hoạt động kinh doanh liên tục. Con số này có thể được bao gồm trong tỷ lệ tài sản hoạt động , so sánh tỷ lệ của các tài sản này với tổng số tài sản mà doanh nghiệp sở hữu. Một tỷ lệ cao cho thấy rằng quản lý công ty đang tận dụng tài sản của mình.
 
Các tài sản thường có trong tính toán tài sản hoạt động bình quân là tiền mặt, chi phí trả trước , các khoản phải thu , hàng tồn kho , và tài sản cố định . Để tìm trung bình, hãy làm theo các bước sau:
 
Kết hợp các số dư trong các tài khoản này vào cuối kỳ trước.
 
Kết hợp các số dư trong các tài khoản này vào cuối giai đoạn hiện tại.
 
Thêm hai tổng số lại với nhau và chia cho hai.
 
Con số tài sản hoạt động trung bình cũng có thể được so sánh với doanh thu hàng năm trên một đường xu hướng . Thông tin này tiết lộ liệu một doanh nghiệp đang trở nên hiệu quả hơn hoặc ít hiệu quả trong việc sử dụng tài sản để tạo ra doanh thu.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Các khoản phải thu thuần là gì?

Các khoản phải thu thuần trung bình là số dư cuối kỳ phải thu của các khoản phải thu trung bình trong nhiều năm, cộng với khoản dự phòng trung bình cho các khoản phải thu khó đòi cùng kỳ. Công thức là:
 
(Các khoản phải thu thuần trong kỳ + Phải thu trước kỳ) / 2
 
Khái niệm này được sử dụng trong một số tỷ lệ thanh khoản và được sử dụng để làm phẳng bất kỳ sự đột biến bất thường nào trong số dư khoản phải thu cuối kỳ trong giai đoạn hiện tại.
Các khoản phải thu thuần là gì? ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn