GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Tại sao một doanh nghiệp sẽ thay đổi biểu đồ của tài khoản?

 
Có thể có nhiều lý do cho một doanh nghiệp để thay đổi nó biểu đồ của tài khoản . Một lý do cho việc thay đổi các biểu đồ của tài khoản là để phù hợp tốt hơn các doanh nghiệp được tổ chức như thế nào. Có lẽ các biểu đồ của các tài khoản được thành lập khi các doanh nghiệp nhỏ hơn nhiều (ít sản phẩm, khách hàng ít hơn, ít nhà quản lý). Bây giờ hoạt động tinh vi hơn của công ty yêu cầu báo cáo chi tiết hơn mà là phân đoạn của quy trình và / hoặc theo khu vực mỗi người quản lý của trách nhiệm. 
 
Một lý do khác cho việc thay đổi các biểu đồ của tài khoản là quyết định của công ty để có được và cài đặt một hệ thống máy tính mới cho việc kiểm soát các hoạt động của nó. Hệ thống mới của sổ cái tổng hợp có thể dẫn đến một biểu đồ của tài khoản mà là khác nhau từ bảng xếp hạng trước đó của các tài khoản.
 

ý nghĩa của các tài sản ròng là gì?

 
Tài sản ròng được định nghĩa là tổng tài sản trừ đi tổng nợ phải trả . Trong một doanh nghiệp một số lượng tài sản ròng được báo cáo như là vốn chủ sở hữu . Trong một công ty số lượng tài sản ròng được báo cáo là vốn cổ đông ' . 
 
Trong một tổ chức phi lợi nhuận (NFP) số tiền tổng tài sản trừ đi tổng nợ phải trả là thực sự được báo cáo là tài sản ròng trong của nó tuyên bố về tình hình tài chính . Phần tài sản ròng trong tổ chức NFP được chia thành ba loại:
tài sản ròng không hạn chế
tạm thời hạn chế các tài sản ròng
hạn chế vĩnh viễn tài sản ròng.
Những thay đổi trong những phân loại tài sản ròng được báo cáo trong tổ chức tuyên bố của các hoạt động .

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn