GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Thời gian thu hồi trung bình là gì ?

 
Thời gian thu thập trung bình là số ngày trung bình cần để thu thập số tiền được lập hóa đơn từ khách hàng . Biện pháp được sử dụng để xác định hiệu quả của chính sách cấp tín dụng của công ty và các nỗ lực thu thập.
 
Công thức cho giai đoạn thu thập trung bình là:
 
Các khoản phải thu trung bình ÷ (Doanh thu hàng năm ÷ 365 ngày)
 
Ví dụ: một công ty có tài khoản trung bình phải thu là $ 1,000,000 và doanh thu hàng năm là $ 6,000,000. Việc tính toán thời gian thu thập trung bình của nó là:
 
1.000.000 USD Các khoản phải thu trung bình ÷ (6.000.000 Đô la Mỹ Bán hàng ÷ 365 ngày)
 
= 60,8 Số ngày trung bình để thu thập khoản phải thu  
 
Gia tăng thời gian thu thập trung bình có thể là dấu hiệu của bất kỳ điều kiện nào sau đây:
 
Chính sách tín dụng lỏng lẻo hơn . Ban quản lý đã quyết định cấp thêm tín dụng cho khách hàng, có lẽ là trong nỗ lực tăng doanh thu. Điều này cũng có thể có nghĩa là một số khách hàng nhất định được cho phép một khoảng thời gian dài hơn trước khi họ phải thanh toán các hoá đơn chưa thanh toán. Điều này đặc biệt phổ biến khi một doanh nghiệp nhỏ muốn bán cho một chuỗi bán lẻ lớn có thể hứa hẹn doanh số bán hàng lớn để đổi lấy thời hạn thanh toán dài.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Nền kinh tế tồi tệ hơn . Các điều kiện kinh tế chung có thể ảnh hưởng đến dòng tiền của khách hàng , yêu cầu họ trì hoãn thanh toán cho nhà cung cấp của họ.
 
Giảm nỗ lực thu thập . Có thể sẽ có sự sụt giảm trong kinh phí cho bộ sưu tập hoặc tăng doanh số nhân viên của bộ phận này. Trong cả hai trường hợp, ít chú ý sẽ được trả cho các bộ sưu tập, dẫn đến tăng số lượng các khoản phải thu nổi bật.
Giảm thời gian thu thập trung bình có thể là dấu hiệu cho thấy bất kỳ điều kiện nào sau đây:
 
Chính sách tín dụng chặt chẽ hơn . Quản lý có thể hạn chế việc cấp tín dụng cho khách hàng vì một số lý do, chẳng hạn như dự đoán tình trạng kinh tế suy giảm hoặc không có đủ vốn lưu động để hỗ trợ cho các khoản phải thu hiện tại.
 
Giảm các điều khoản . Công ty có thể đã áp dụng các điều khoản thanh toán ngắn hơn đối với khách hàng của mình.
Tăng cường nỗ lực thu . Ban quản lý có thể đã quyết định tăng cường nhân viên và hỗ trợ công nghệ của bộ phận thu phí, điều này sẽ làm giảm số lượng các khoản phải thu quá hạn.
 
Phương pháp được kiểm tra tốt nhất trên một đường xu hướng , để xem nếu có bất kỳ thay đổi dài hạn nào. Trong một doanh nghiệp có doanh thu ổn định và sự pha trộn của khách hàng không thay đổi, khoảng thời gian thu mua trung bình nên khá nhất quán từ thời gian này sang kỳ khác. Ngược lại, khi doanh thu và / hoặc sự pha trộn của khách hàng đang thay đổi đáng kể, thì biện pháp này có thể được dự kiến ​​thay đổi đáng kể.
 
Chúc bạn thành công !

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn