GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Thu nhập có sẵn cho cổ đông phổ thông

 
Thu nhập có sẵn cho cổ đông phổ thông là lợi nhuận thuần sau thuế, trừ đi bất kỳ cổ tức ưu tiên nào.
 
Ví dụ: một doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận sau thuế là 100.000 đô la và cũng trả cổ tức 10.000 đô la cho các cổ phần ưu tiên nổi bật của mình. Điều này có nghĩa là có 90.000 đô la thu nhập có sẵn cho cổ đông phổ thông.
 
Về mặt lý thuyết, phần còn lại đại diện cho số tiền thu nhập mà một doanh nghiệp có thể trả cho chủ sở hữu cổ phiếu phổ thông của nó. Tuy nhiên, số tiền báo cáo thu nhập có thể cao hơn số tiền dự trữ tiền mặt của doanh nghiệp, do đó công ty có thể không thực sự có thể phát hành số tiền được chỉ định cho các cổ đông.
 
thu nhập kiếm được là gì
 
Biện pháp này phù hợp hơn trong các ngành không yêu cầu đầu tư lớn vào vốn lưu động hoặc tài sản cố định, chẳng hạn như ngành dịch vụ. Ngược lại, khi các khoản đầu tư lớn được yêu cầu, số tiền thu được tính cho các cổ đông phổ thông có thể không phải trả, và thực tế là doanh nghiệp có thể thêm nợ để tài trợ tốt hơn nhu cầu của tổ chức.
 
Biện pháp này đặc biệt không hữu ích khi một doanh nghiệp đang phát triển nhanh chóng, vì thực thể sẽ cần tất cả tiền mặt của mình (và nhiều hơn nữa) để tài trợ cho số tiền phải thu và hàng tồn kho tăng cùng với tăng trưởng.
 
Thu nhập điện
 
Thu nhập điện là khả năng của một doanh nghiệp để kiếm được lợi nhuận từ các hoạt động liên tục của nó. Khi một doanh nghiệp chứng tỏ mức thu nhập cao trong một thời gian dài, nó có xu hướng có một định giá mạnh mẽ hơn. Có một số cách để đo lường mức thu nhập, bao gồm:
 
Lợi tức cổ tức
 
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu
 
Thu nhập hoạt động trên tài sản
 
Lợi nhuận trên tài sản
 
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
 
Thặng dư kiếm được
 
Một thặng dư thu được là số tiền được tạo ra bởi các hoạt động của một doanh nghiệp và được giữ lại trong tổ chức, thay vì được trả cho các nhà đầu tư. Thặng dư kiếm được thường được gọi là thu nhập giữ lại.
 
Tín dụng thu nhập kiếm được
 
Tín dụng thu nhập kiếm được là tín dụng thuế được cấp cho những người đủ tiêu chuẩn có thu nhập dưới ngưỡng do Sở Thuế vụ quy định. Mục đích của tín dụng là giảm trách nhiệm thuế thu nhập của người có thu nhập thấp hơn, điều này có thể dẫn đến việc hoàn lại tiền. Nó đặc biệt nhắm vào những người đóng thuế hiện đang hỗ trợ trẻ em.
 
Thu nhập kiếm được
 
Thu nhập kiếm được bao gồm tất cả thu nhập chịu thuế và tiền lương kiếm được từ việc làm. Thu nhập kiếm được bao gồm:
 
Tiền lương, tiền lương, tiền boa, hoa hồng và tiền thưởng
 
Lợi ích đình công
 
Quyền lợi tàn tật dài hạn
 
Thu nhập từ việc tự làm chủ
 
Thu nhập kiếm được không bao gồm thu nhập hưu trí, tiền lãi, cổ tức, tiền cấp dưỡng hoặc tiền cấp dưỡng con cái.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn