GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu là gì?

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu thể hiện phần thu nhập của công ty có sẵn cho những người nắm giữ cổ phiếu phổ thông của nó. Biện pháp này được giám sát chặt chẽ bởi các nhà đầu tư, những người sử dụng nó để ước tính hiệu suất của một doanh nghiệp.
 
Công thức thu nhập trên mỗi cổ phiếu là thu nhập ròng của công ty trừ đi bất kỳ cổ tức nào trên cổ phiếu ưu tiên, chia cho số lượng cổ phiếu phổ thông còn tồn đọng. Số lượng cổ phiếu lưu hành thường được thể hiện dưới dạng số lượng cổ phiếu bình quân gia quyền trong kỳ báo cáo. Công thức là:
 
(Thu nhập thuần - Cổ tức ưu đãi cổ phiếu) ÷ Số lượng cổ phiếu phổ thông còn tồn đọng
 
Ví dụ: một doanh nghiệp báo cáo 100.000 đô la thu nhập ròng. Tổ chức này cũng đã phát hành 20.000 đô la làm cổ tức cho người sở hữu cổ phiếu ưu tiên của mình. Số lượng cổ phiếu phổ thông trung bình có trọng số nổi bật trong khoảng thời gian là 1.000.000. Việc tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu như sau:
 
($ 100,000 Thu nhập ròng - $ 20,000 Cổ tức ưu tiên) ÷ 1.000.000 Cổ phiếu phổ thông xuất sắc = Thu nhập 0,08 đô la cho mỗi phần 
 
Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu mở rộng trên thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu bằng cách bao gồm các tác động của việc chuyển đổi công cụ chuyển đổi và chứng khoán chưa thanh toán (làm giảm số thu nhập trên mỗi cổ phiếu). Nếu một doanh nghiệp đã phát hành một số lượng lớn các công cụ chuyển đổi này, thì số tiền thu nhập được pha loãng trên mỗi cổ phiếu có thể thấp hơn đáng kể so với thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu.
 
Khái niệm thu nhập trên mỗi cổ phiếu có thể được mở rộng để tính toán thay đổi phần trăm thu nhập trên mỗi cổ phiếu theo thời gian, giúp nhà đầu tư có cái nhìn tốt hơn về xu hướng của họ. Biện pháp này cũng hữu ích khi so sánh kết quả của các doanh nghiệp có kích thước khác nhau, vì kết quả của chúng được giảm xuống một thước đo chung.
 
Khái niệm thu nhập trên mỗi cổ phiếu là một số giá trị cho nhà đầu tư, nhưng nó bỏ qua một số yếu tố khác, chẳng hạn như:
 
Hiệu quả mà một doanh nghiệp sử dụng vốn để tài trợ cho hoạt động của mình
Triển vọng cho việc bán các sản phẩm trong tương lai
Xu hướng chi phí của nó theo thời gian
Giá trị của tài sản vô hình được tạo ra bởi một doanh nghiệp, chẳng hạn như nỗ lực xây dựng thương hiệu của nó
Do đó, nhà đầu tư nên xem xét thu nhập trên mỗi cổ phiếu chỉ là một trong nhiều yếu tố cần xem xét khi đánh giá một doanh nghiệp.
 
Mời bạn xem thêm: 
 
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn