GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Thu nhập trước lãi và thuế là gì?

 
Thu nhập trước lãi và thuế là một phép tính thu nhập hoạt động của một doanh nghiệp. Nó đặc biệt loại trừ lãi suất, là chi phí tài chính và thuế, được áp đặt bởi một tổ chức chính phủ. Số tiền còn lại là mức xấp xỉ hợp lý của khả năng kiếm tiền hiện tại của các hoạt động kinh doanh. Khái niệm này thường được biết đến với từ viết tắt của nó, đó là EBIT.
 
EBIT có thể được tính như tên của nó, đó là:
 
Lợi nhuận thuần từ - chi phí lãi vay - Chi phí thuế thu nhập = EBIT
 
Khái niệm cần được mở rộng để loại trừ thu nhập lãi , vì điều này cũng không liên quan đến hoạt động. Nếu không, một doanh nghiệp có số lượng lớn các khoản đầu tư sẽ báo cáo một khoản thu nhập quá mức.
 
Việc sử dụng EBIT là phổ biến trong các nhà phân tích ngành, bởi vì họ có thể sử dụng nó để bỏ qua tác động tài chính của các cấu trúc vốn khác nhau của các thực thể trong ngành và thay vào đó tập trung vào kết quả hoạt động của họ.
 
Một thất bại quan trọng của khái niệm EBIT là một công ty có thể đã đi đến một số lượng đáng kể của sự cố để đạt được một lợi thế lâu dài bằng cách giảm gánh nặng thuế của nó. Nếu vậy, điều này có thể được coi là kết quả của các hoạt động hoạt động của doanh nghiệp. Lập luận này ngụ ý rằng thuế phải được coi là một phần của hoạt động.
 
Một thực thể được tổ chức công khai có thể bị cám dỗ để báo cáo EBIT của mình trong báo cáo của mình cho cộng đồng đầu tư. Điều này không được khuyến khích bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch , yêu cầu báo cáo về bất kỳ biện pháp tài chính không phải GAAP nào phải được điều chỉnh lại theo một biện pháp GAAP thích hợp (chẳng hạn như lợi nhuận ròng).
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 

Thu nhập trước thuế

Thu nhập trước thuế là thước đo thu nhập được tạo ra bởi một doanh nghiệp trước khi thực hiện bất kỳ khoản thanh toán thuế nào cho chính phủ. Biện pháp này bao gồm kết quả của cả hai hoạt động và bất kỳ hoạt động tài chính nào, chẳng hạn như chi phí nợ , và do đó là thước đo tốt về kết quả tổng hợp của một doanh nghiệp. Thu nhập trước thuế xuất hiện dưới dạng chi tiết đơn hàng riêng biệt gần cuối báo cáo thu nhập , trước bất kỳ điều chỉnh nào về thuế. Đây là một biện pháp hữu ích cho các nhà đầu tư và nhà phân tích, những người có thể sử dụng nó để so sánh kết quả của các doanh nghiệp nằm trong các khu vực thuế khác nhau.

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn