trung tâm đào tạo kế toán hà nộiGIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Thủ tục kiểm tra tscđ là gì?

 
Các thủ tục kiểm toán được kiểm toán viên sử dụng để xác định chất lượng thông tin tài chính do khách hàng cung cấp. Các thủ tục chính xác sẽ khác nhau tùy theo tính chất của doanh nghiệp và các xác nhận kiểm toán mà kiểm toán viên muốn chứng minh. Dưới đây là một số phân loại chung về thủ tục kiểm toán:
 
Kiểm tra phân loại . Các thủ tục kiểm toán được sử dụng để quyết định xem các giao dịch được phân loại chính xác trong hồ sơ kế toán hay không . Ví dụ: hồ sơ mua tài sản cố định có thể được xem xét để xem liệu chúng có được phân loại đúng trong tài khoản TSCĐ phải không .
 
Kiểm tra tính toàn vẹn . Các thủ tục kiểm toán có thể kiểm tra để xem nếu có bất kỳ giao dịch nào bị thiếu trong hồ sơ kế toán. Ví dụ: các bản sao kê ngân hàng của khách hàng có thể được sử dụng để xem có bất kỳ khoản thanh toán nào cho các nhà cung cấp không được ghi trong sách hoặc nếu không nhận được biên nhận tiền mặt từ khách hàng. Như một ví dụ khác, có thể hỏi thắc mắc với ban quản lý và các bên thứ ba xem khách hàng có nghĩa vụ bổ sung chưa được ghi nhận trong báo cáo tài chính hay không .
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Kiểm tra cắt . Các thủ tục kiểm toán được sử dụng để xác định xem các giao dịch đã được ghi lại trong khoảng thời gian báo cáo chính xác hay không . Ví dụ: nhật ký vận chuyển có thể được xem xét để xem liệu các lô hàng cho khách hàng vào ngày cuối cùng của tháng được ghi lại trong khoảng thời gian chính xác hay không.
 
Thử nghiệm xuất hiện . Các thủ tục kiểm toán có thể được xây dựng để xác định xem các giao dịch mà khách hàng đang khiếu nại có thực sự xảy ra hay không. Ví dụ: một thủ tục có thể yêu cầu khách hàng hiển thị hóa đơn cụ thể được liệt kê trên sổ cái bán cùng với các tài liệu hỗ trợ như đơn hàng của khách hàng và tài liệu vận chuyển.
 
Kiểm tra sự tồn tại . Thủ tục kiểm toán được sử dụng để xác định xem tài sản có tồn tại hay không. Ví dụ, kiểm toán viên có thể quan sát một hàng tồn kho đang được thực hiện, để xem nếu tồn kho ghi trong hồ sơ kế toán thực sự tồn tại.
 
Kiểm tra quyền và nghĩa vụ . Các thủ tục kiểm toán có thể được theo sau để xem liệu một khách hàng thực sự sở hữu toàn bộ tài sản của nó. Ví dụ, có thể được yêu cầu để xem liệu hàng tồn kho thực sự thuộc sở hữu của khách hàng hoặc nếu nó được thay thế bởi lô hàng từ bên thứ ba.
 
Thẩm định giá trị . Các thủ tục kiểm toán được sử dụng để xác định liệu các giá trị tại đó tài sản và nợ phải trả được ghi trong sổ của khách hàng là chính xác. Ví dụ, một thủ tục sẽ là kiểm tra dữ liệu giá cả thị trường để xem liệu giá trị kết thúc của chứng khoán có thể có thị trường là chính xác hay không.
 
Cần có một bộ thủ tục kiểm toán hoàn chỉnh trước khi kiểm toán viên có đủ thông tin để quyết định xem báo cáo tài chính của khách hàng có đại diện cho kết quả tài chính, tình hình tài chính và luồng tiền tệ của mình hay không.
Tags: Chua co du lieu

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn
Dịch vụ kế toán