GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Thủ tục thanh toán điện tử là gì?

Ngày càng nhiều doanh nghiệp trả tiền cho nhà cung cấp bằng thanh toán điện tử, thay vì bằng séc hoặc bằng tiền mặt. Quy trình sau đây dành cho các khoản thanh toán điện tử này.
 
Ủy quyền thanh toán (Nhân viên thanh toán phải trả)
 
In lịch trình thanh toán được thực hiện bằng thanh toán điện tử và chuyển tiếp đến bộ điều khiển để phê duyệt thanh toán.
 
Gắn cờ bất kỳ mục nào trong cơ sở dữ liệu phải trả tiền không được thanh toán tại thời điểm này.
 
Thiết lập thanh toán theo lịch trong hệ thống kế toán cho tất cả các khoản thanh toán được chấp thuận.
 
In danh sách sơ bộ các khoản thanh toán được thực hiện và so sánh nó với danh sách được bộ điều khiển phê duyệt. Điều chỉnh các khoản thanh toán theo lịch trình khi cần thiết để khớp với phiên bản danh sách của bộ điều khiển.
 
Gắn cờ các giao dịch thanh toán được chấp thuận.
 
Sau khi thanh toán, hãy in sổ thanh toán, ghi nó vào danh sách thanh toán được chấp thuận và nộp các tài liệu phù hợp.
 
Ủy quyền thanh toán lớn  (Bộ điều khiển)
 
Đăng nhập vào mô-đun thanh toán trong phần mềm phải trả của tài khoản.
 
Xem lại tất cả các mục được gắn cờ để thanh toán và gắn cờ chúng là đã được phê duyệt hoặc bị từ chối.
Đánh giá cuối cùng  (Bộ điều khiển trợ lý)
 
Thực hiện theo tất cả các khoản thanh toán mỗi ngày, so sánh báo cáo thanh toán điện tử của ngân hàng được thực hiện cho danh sách thanh toán được chấp thuận. Thông báo cho nhân viên kiểm toán nội bộ về bất kỳ phương sai nào được tìm thấy.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Chuyển tiền điện tử

Chuyển tiền điện tử là chuyển động của các quỹ bằng phương tiện điện tử từ người trả tiền cho người thụ hưởng. Những thay đổi này cũng có thể từ một tài khoản sang một tài khoản khác do cùng một bên nắm giữ. Ví dụ về chuyển tiền điện tử là chuyển khoản ngân hàng và tiền gửi trực tiếp. Những chuyển khoản này dẫn đến sự chuyển động nhanh hơn của quỹ hơn có thể đạt được với một kiểm tra giấy.

Trao đổi dữ liệu điện tử

Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) là hoạt động kinh doanh sử dụng các định dạng giao dịch chuẩn hóa. Một đối tác thương mại tạo một giao dịch theo định dạng chuẩn và gửi nó đến một hộp thư điện tử, từ đó một đối tác thương mại khác tải xuống thông tin để sử dụng riêng. Lý tưởng nhất, các giao dịch này được tạo và đọc tự động bởi các tổ chức gửi và nhận tương ứng. Kết quả là một trao đổi thông tin không cần giấy tờ ở tốc độ cao, vì không có thời gian vận chuyển giữa hai bên. Các giao dịch được sử dụng phổ biến nhất trong hệ thống EDI là các đơn đặt hàng và hóa đơn mua hàng. Các hệ thống này chủ yếu được sử dụng bởi các tổ chức lớn hơn, vì chúng có thể đủ khả năng cài đặt và tích hợp hệ thống EDI vào hệ thống nội bộ của chúng.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn