trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Thủ tục và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh tính thuế tncn

Bạn đang có mức thu nhập ổn điịnh, bạn phải đóng thuế tncn khá là nhiều trong khi đó bạn muốn được giảm trừ các loại tiền thuế để giảm bớt đồng nào hay đồng đó..bạn quan tâm đến Thủ tục và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh tính thuế tncn để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hợp lý, hợp lệ...dưới đây thì đào tạo kế toán thực hành sẽ có hướng dẫn cho các bạn về thủ tục, cũng như hồ sơ cần chuẩn bị nhé.
 
- Làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh...bạn là nhân viên văn phòng bt hãy nhờ kế toán làm cho.
 
- Sau khi làm xong bước trên thì trong vòng 3 tháng người nộp thuế ( ở đây là bạn ) phải hoàn tất hồ sơ chứng minh người phụ thuộc nộp cho cơ quan chi trả thu nhập...hồ sơ bao gồm những gì thì kế toán là người sẽ thông báo cho bạn. Hoặc bạn tham khảo dưới đây
 
Tùy từng đối tượng cụ thể để người nộp thuế chuẩn bị những giấy tờ cần thiết.
 
Người phụ thuộc là gì
 

Người phụ thuộc là gì

 
Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc bao gồm:
 
1) Đối với con:
 
- Con dưới 18 tuổi: Hồ sơ chứng minh là bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có).
 
- Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động, hồ sơ chứng minh gồm:
 
Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.
 
Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có).
 
- Con đang theo học tại các Trường thì hồ sơ chứng minh gồm:
 
+ Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề.
 
+ Bản chụp Giấy khai sinh.
 
- Trường hợp là con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng thì ngoài các giấy tờ theo từng trường hợp nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác để chứng minh mối quan hệ như: bản chụp quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...
 
2) Đối với vợ hoặc chồng, hồ sơ chứng minh gồm:
 
Bản chụp sổ hộ khẩu (chứng minh được mối quan hệ vợ chồng) hoặc Bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn.
 
Bản chụp Chứng minh nhân dân.
 
Trường hợp vợ hoặc chồng trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác chứng minh người phụ thuộc không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).
 
3) Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ sơ chứng minh gồm:
 
Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 
Bản chụp Chứng minh nhân dân.
 
Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).
 
4. Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đối với các cá nhân khác gồm:
 
-  Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.
 
-  Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh.
 
Trường hợp người phụ thuộc trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).
 
Các giấy tờ hợp pháp tại tiết g.4.2, điểm g, khoản 1, Điều này là bất kỳ giấy tờ pháp lý nào xác định được mối quan hệ của người nộp thuế với người phụ thuộc như:
 
- Bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu).
 
- Bản chụp giấy tờ xác định nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật (nếu có).
 
- Bản chụp đăng ký tạm trú của người phụ thuộc (nếu không cùng sổ hộ khẩu).
 
- Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người phụ thuộc đang cư trú về việc người phụ thuộc hiện đang cư trú tại địa phương và không có ai nuôi dưỡng (trường hợp không sống cùng).
 
- Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người nộp thuế cư trú về việc người phụ thuộc đang sống cùng.
 
5. Cá nhân cư trú là người nước ngoài, nếu không có hồ sơ theo hướng dẫn đối với từng trường hợp cụ thể nêu trên thì phải có các tài liệu pháp lý tương tự để làm căn cứ chứng minh người phụ thuộc.
 
6. Đối với người nộp thuế làm việc trong các tổ chức kinh tế, các cơ quan hành chính, sự nghiệp có bố, mẹ, vợ (hoặc chồng), con và những người khác thuộc diện được tính là người phụ thuộc đã khai rõ trong lý lịch của người nộp thuế thì hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thực hiện theo hướng dẫn tại các tiết g.1, g.2, g.3, g.4, g.5, điểm g, khoản 1, Điều này hoặc chỉ cần Tờ khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị vào bên trái tờ khai.
Thủ trưởng đơn vị chỉ chịu trách nhiệm đối với các nội dung sau: Họ tên người phụ thuộc, năm sinh và quan hệ với người nộp thuế; các nội dung khác, người nộp thuế tự khai và chịu trách nhiệm.
 

Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

 
Sau khi đã có đầy đủ hồ sơ chứng mình người phụ thuộc, các bạn tiến hành đăng ký, chi tiết các bạn xem thêm tại đây: Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.
 
Địa điểm nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là nơi người nộp thuế nộp bản đăng ký người phụ thuộc.
 
Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc).
 
Doanh nghiệp trả thu nhập có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.
 
Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.
 
 
Chỉ đơn giản cần như vậy thôi...các bạn cần làm đầy đủ và nộp trong vòng 3 tháng nhé.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
Chúc bạn thành công !

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn